Ne arıyorsun?

Doğruluk Kurallari

SGS Doğruluk Kuralları, Yönetim Kurulumuz ve Operasyon Konseyi tarafından onaylanmıştır. Bu kurallar tüm çalışanlarımızı, idarecilerimizi, üst yönetimi ve ayrıca beraber çalıştığımız alt şirketlerimizi de bağlar.

Kuralların özellikle çalışanlarımızla ilgili olmayan tüm yönleri, yükleniciler, danışmanlar, serbest çalışanlar, ortak girişim ortakları, acenteler, taşeronlar ve SGS adına faaliyet gösteren veya SGS'yi temsil eden herkes tarafından da uygulanmalıdır.

Kurallar, profesyonel doğruluğun temel prensiplerini belirler ve bizim organizasyonumuzun, faaliyetlerimizin ve bayilerimizin genelinde paylaştığımız değerlerin bir yansımasıdır. Bu ilkeleri referans almak SGS adına faaliyette bulunan herkese işlerini yaparlarken doğru kararlar almalarında rehberlik eder.

Ofiste Koruyucu Maske Takan İş Kadını

Bize ulaşın

  • SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95, İş İstanbul Plaza A Girişi, Güneşli,

, 34209,

İstanbul,

Türkiye