Ne arıyorsun?

SGS’DE GİZLİLİK

SGS’nin uyguladığı SGS Veri Gizliliği Politikası, şirketin gizliliğe ve kişisel verilerin korunmasına yönelik sorumluluk ve taahhütlerini açıklamaktadır. Bu politika, SGS tarafından kişisel verilerin işlendiği tüm durumlarda, şirketler grubunun tüm iştiraklerini ve çalışanlarını aşağıdaki prensiplere uymayı zorunlu tutmaktadır:

  • Kişisel verileri adil ve yasal bir şekilde toplar ve kullanırız. Amacımız, topladığımız verilere ilişkin şeffaf ve açık olmak ve bu verileri sadece veri sahibine açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanmaktır.
  • Kişisel haklara ve tercihlere daima saygı gösteririz. Kişisel verilerin SGS ve iştirakleri tarafından ne şekilde toplandığı, işlendiği ve kullanıldığı hakkında veri sahibinin kararlarına saygı gösteririz. Bu haklara, SGS tarafından saklanan verilere erişim ve bu verileri düzeltme ve silme hakkı dahildir.
  • Verileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün, sağlanan güvenin sürdürülmesi açısından kritik önem taşıdığının bilincindeyiz. Kişisel verilerin izinsiz olarak kullanılması veya ifşa edilmesi risklerine karşı gerekli önlemleri almaktayız.

Veri gizliliğinde uluslararası bir lider olan SGS, bölgesel Veri Koruma Görevlileri ve uzmanlar tarafından oluşan ağı sayesinde, gizlilik taahhütlerimizin kuruluşumuz bünyesinde dünya çapında uygulanmasını sağlamaktadır.

SGS, tüm çalışanlarımızın veri güvenliğinin önemini ve nasıl korunduğunu net bir şekilde bilmesini ve bu çalışma kültürümüzü tavizsiz bir şekilde sürdürmeyi kendine ilke edinmiştir.  Veri gizliliği bilinçlendirme seminerimiz, işe yeni alınan çalışanların oryantasyon programının bir parçası olup tüm çalışanlara açıktır. Bu seminer, özellikle İK, pazarlama veya IT gibi bölümlerde kişisel veriler ile çalışan kişilere yönelik özel bir e-eğitim programı tarafından desteklenmektedir.

Veri Gizliliği Politikamız çerçevesinde derlenmiş SGS online gizlilik beyanı, web sitelerimizdeki kullanıcıların SGS ile paylaştıkları kişisel verileri ne şekilde topladığımızı, kullandığımızı ve koruduğumuzu açıklar.

Eğer veri güvenliğine dair verdiğimiz taahhütler ile ilgili sorularınız var ise veya gizlilik konusunda bir sorun yaşadıysanız lütfen online gizlilik talep formumuzu doldurun.

Bu beyan, daha katı bölgesel kurallar yürürlüğe girmediği sürece SGS Group bünyesindeki tüm iştirakler için geçerlidir. Veri gizliliğine dair bölgesel kurallarda değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklikler ilgili bölgelerin web sitelerinde yayımlanır.

Kişisel verilerin korunması, kuruluşumuzun tüm faaliyetlerinde önemlidir. Aynı zamanda, müşterilerimize verdiğimiz sözün, değerlerimizin, prensiplerimizin, faaliyetlerimizin ve başarımızın temelinde yatar ve bize duyduğunuz güvenin sürdürülebilmesi açısından vazgeçilmezdir.

Frankie Ng

Frankie Ng