Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Električni i elektronski uređaji

Razvijanje električnih i elektronskih uređaja najvišeg kvaliteta koji su bezbedni i energetski efikasni je složeni izazov na današnjem konkurentnom tržištu. Preko naše globalne mreže akreditovanih laboratorija za ispitivanje, naši specijalizovani timovi lokalnih stručnjaka pružaju niz usluga za proizvođače i trgovce na malo u elektronskoj industriji.

Vrednost koju pružaju naše SGS usluge, dramatično povećavaju pristup i ohrabruju rast. Mi razumemo pravila i standarde za svaki proizvod i ciljno tržište, i možemo vam pomoći da smanjite rizik, poboljšate efikasnost i obezbedite usaglašenost. Naši stručnjaci pomoći će vam da primenite kriterijume za osnovnu konstrukciju i zahteve usaglašenosti od faze dizajna do kraja životnog ciklusa proizvoda.

Tražite nešto konkretno

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija