Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Sistemi menadžmenta kvalitetom

Obezbeđivanje kvaliteta vaših usluga i proizvoda je bitno da biste sačuvali vernost korisnika, bez obzira na delatnost ili sektor.

Pored toga, vaša organizacija treba da bude sposobna da pruži kvalitet usluga i proizvoda na pouzdan i održiv način, kako biste održali i povećali vaš udeo u tržištu. Mi znamo da je menadžment kvalitetom kontinualan proces, koji obuhvata primenu, održavanje i poboljšavanje. Vaše poslovanje, u bilo kom sektoru ili delatnosti da je, imaće koristi od sistema menadžmenta kvalitetom, koji će vas dovesti u sklad sa međunarodnim standardima.

Our Services

AS/EN 9110 – Sistemi menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovnoj industriji

AS/EN 9120 – Sistemi menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovnoj industriji

Excipact sertifikacija

Woman Looking out of Window of Car

IATF 16949:2016 – sistem menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji

ISO 14001:2015 - Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine

ISO 29990 - sertifikacija - sistemi menadžmenta usluga učenja

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHS)

ISO 50001 - Sistemi upravljanja energijom - Uvodna obuka

ISO 9001 - obuka za prelaz proveravača na medicinske uređaje

ISO 9001 – menadžment kvalitetom - sertifikacija zadovoljenja korisnika

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

ISO 9001 – sertifikacija – sistemi menadžmenta kvalitetom

ISO 9001:2015 – sistemi menadžmenta kvalitetom – uvodni kurs

ISO 9001:2015 – Sistemi upravljanja kvalitetom – Obuka o osnovama

ISO 9001:2015 – Sistemi upravljanja kvalitetom – Obuka za interne proveravače

ISO 9001:2015 – Sistemi upravljanja kvalitetom – Obuka za proveravača/vodećeg proveravača

JISQ 9100, AS 9100, EN 9100 – Sistemi menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovnoj industriji

Kurs obuke za glavnog proveravača prema metodologiji 5S

Menadžment rizikom i uvodni obuka o razmišljanju zasnovanom na proceni rizika

Obuka o veštinama provere – integrisani sistemi upravljanja

Obuka o zahtevima standarda EN 15838 za CCC-e

Obuka za interne proveravače sistema upravljanja kvalitetom u CCC-ima u skladu sa standardom EN 15838

Obuka za internog proveravača za ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 integrisani sistemi menadžmenta

Obuka za sertifikaciju CCC-a u skladu sa standardom EN 15838

Obuka za upoznavanje sa Lean

Obuka za vodeće proveravače sistema upravljanja kvalitetom u CCC-ima u skladu sa standardom EN 15838

OHSAS 18001 – Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Osnaživanje liderstva u sistemima i standardima upravljanja

Qualicert – Sertifikacija za kvalitet usluga

Rešenja za proveru dobre proizvođačke prakse u farmaceutskoj industriji

Sertifikacija dobre distributivne prakse (GDP) za farmaceutsku industriju

Sertifikacija za SA 8000 – Društvena odgovornost

ServiCert – Sertifikacija za usluge

VDA 6.3 provere procesa

Tražite nešto konkretno

Nudimo proveru, sertifikaciju i obuku u sistemima menadžmenta, kao što je ISO 9001, kao i ciljnu obuku u primeni Lean tehnika za poboljšanje vaših operacija i za optimizaciju toka proizvodnje i usluga kroz celokupne tokove vrednosti.

Imamo najveću mrežu visokoobučenih i iskusnih proveravača i instruktora na svetu. Možemo da vam pružimo jasnu ocenu sistema menadžmenta kvalitetom, omogućavajući vama i vašem osoblju da kontinualno poboljšavate kvalitet i performanse.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija