Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

ISO 9001 – menadžment kvalitetom - sertifikacija zadovoljenja korisnika

Nezadovoljan korisnik će svojim prijateljima i kolegama pričati o svojim iskustvima, nanoseći štetu vašem ugledu, a da često vi o tome ništa ne znate. Uvođenje procesa postupanja sa prigovorima korišćenjem standarda ICO 10002 pomoći će vam da od nezadovoljnog korisnika dobijete zadovoljnog i da taj slučaj iskoristite za poboljšanje iskustva sa budućim korisnicima.

Vaši procesi usluga korisnicima treba da za vaše korisnike učine jednostavnim podnošenje prigovora, kao i rešavanje bilo kojih nastalih problema. U menadžmentu prigovorima ne radi se o smanjivanju broja prigovora, već o informacijama koje oni generišu i pretvaraju u priliku za poboljšanje.

Mudar menadžment prigovorima pomoći će vam da poboljšate standarde usluga klijentima i da pružite uspešan sistem postupanja sa prigovorima, koji će vas razlikovati od vaše konkurencije. SGS proveravanje menadžmenta kvaltetom prema ISO 10002: Zadovoljenje korisnika pokazuje da vaša organizacija vodi brigu o reakciji korisnika i da delotvorno prima, upravlja i rešava prigovore korisnika.

Sertifikacija prema ISO 10002 obezbediće vašoj organizaciji sistem menadžmenta prigovorima visokog kvaliteta i pouzdanosti, obuhvatajući sledeće karakteristike:

  • vidljivost
  • pristupačnost
  • odgovaranje
  • objektivnost
  • poverljivost
  • pristup usmeren prema korisnicima
  • odgovornost
  • kontinualno poboljšavanje

Možemo da ili izvršimo ocenu stanja vašeg sistema menadžmenta prema zahtevima ISO 10002, ili da vas vodimo kroz ceo proces sertifikacije.

Naša osnovna obuka za ISO 10002 osmišljena je tako da svakoj organizaciji pruži osnove zahteva standarda ISO 10002. Za dodatne podatke kontaktirajte svog lokalnog SGS predstavnika.

Zajedno sa SGS-om poboljšate standarde usluga korisnicima i menadžment prigovorima primenom standarda ISO 10002.

Delotvornim menadžmentom prigovorima možete da nezadovoljne korisnike uvedete u pozitivne poslovne mogućnosti. Zadovoljni korisnici sa vaši najbolji ambasadori.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija