Ce căutați?

Directiva privind Raportarea Sustenabilității Corporatiste (CSRD) Servicii de conformitate și de asigurare

Respectați CSRD al UE și optimizați rapoartele de sustenabilitate cu asistența SGS.

Ce este CSRD?

CSRD a intrat în vigoare la 5 ianuarie 2023, pentru a moderniza și consolida normele referitoare la informațiile sociale și de mediu care trebuie raportate de către organizații. Un număr tot mai mare de întreprinderi mari și de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) cotate la bursă vor fi obligate să prezinte rapoarte privind sustenabilitatea.

CSRD va:

 • Unifica datele financiare, informațiile și asigurările privind aspectele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG)
 • Înlocui Directiva privind raportarea nefinanciară (NFRD)
 • Îmbunătăți coerența și calitatea informațiilor privind sustenabilitatea
 • Descrie cerințele de raportare ESG
 • Stabili un cadru comun pentru raportarea datelor nefinanciare
 • Extinde prevederile NFRD în ceea ce privește cine trebuie să raporteze și ce anume trebuie raportat
 • Impune rapoarte riguroase, solide și standardizate
 • Accelera schimbarea responsabilă și genera transparență în toate sectoarele prin standardizarea publicării, raportării și asigurării indicatorilor de sustenabilitate.

Se estimează că această directivă va majora numărul de organizații afectate de la aproximativ 11 000 la 50 000.

Pentru organizațiile cu sediul în UE și pentru organizațiile din afara UE cu filiale în UE sau care dețin valori mobiliare pe piețele reglementate de UE, drumul spre practici mai sustenabile va fi inevitabil.

Pe lângă organizațiile care fac parte în prezent din domeniul de aplicare al NFRD, CSRD va impacta toate organizațiile cu sediul în UE cu:

 • O cifră de afaceri netă de 40 de milioane EUR sau mai mult
 • Active de cel puțin 20 de milioane EUR
 • 250 sau mai mulți angajați

Orice organizație listată la bursă va fi de asemenea afectată, cu excepția într-o primă fază a microîntreprinderilor. Primele companii vor trebui să aplice noile norme în exercițiul financiar 2024, pentru rapoartele care vor fi publicate în 2025.

Oferim servicii de conformitate și asigurare a CSRD pentru a vă ajuta să îndepliniți toate cerințele.

Cum vă poate ajuta SGS?

În calitate de lider în domeniul sustenabilității de peste 30 de ani, vă putem sprijini în demersul dumneavoastră CSRD oriunde v-ați afla.

Experții noștri contribuie activ la elaborarea de standarde, cadre, scheme și reglementări internaționale, inclusiv Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU (ODD), Principiile ONU pentru o activitate bancară responsabilă (PRB) și CSRD.

Prin urmare, vă punem la dispoziție o expertiză CSRD aprofundată, inclusiv:

 • Sprijinirea părților interesate prin mapare, prioritizare, consultare și implicare
 • Evaluarea chestiunilor materiale - dublă materialitate, impact și evaluări financiare
 • Asistență în ceea ce privește datele esențiale de performanță, inclusiv colectarea, consolidarea, publicarea indicatorilor și a obiectivelor.

Indiferent de nivelul de maturitate al CSRD, vom ține cont de calendarul și de resursele necesare pentru a vă atinge obiectivele, inclusiv pentru a obține informații și rapoarte de cea mai bună calitate.° Consultați Întrebări frecvente pentru mai multe detalii.

Consultați serviciile noastre sau contactați-ne°pentru mai multe informații.

Previzualizare webinar: Introducere în elementele de bază ale CSRD

Totodată, vă puteți înregistra pentru a viziona seminarul nostru web la cerere Introducere în elementele de bază ale CSRD - introducerea noastră în ceea ce privește caracteristicile CSRD, ESRS, dubla materialitate și modul în care acestea sunt aplicabile într-o organizație.

Cauți ceva anume?

Întrebări frecvente privind CSRD

UE consideră de mult timp că investitorii și consumatorii au dreptul să înțeleagă impactul ESG la nivelul organizațiilor într-un mod clar și ușor de comparat.

Rapoartele ESG omit adesea informații esențiale, utilizează parametri confuzi și se concentrează pe diverse aspecte, ceea ce afectează credibilitatea datelor și face dificilă compararea reciprocă a organizațiilor. Acest lucru influențează investițiile sustenabile, unul dintre punctele de interes major ale UE.

Având rădăcinile în Green Deal al UE, CSRD reprezintă o evoluție a NFRD, îmbunătățind și extinzând cerințele de raportare aplicabile mai multor organizații.

Se estimează că această directivă va majora numărul de organizații afectate de la aproximativ 11 000 la 50 000.

Pentru organizațiile cu sediul în UE și pentru organizațiile din afara UE cu filiale în UE sau care dețin valori mobiliare pe piețele reglementate de UE, drumul spre practici mai sustenabile va fi inevitabil.

Pe lângă organizațiile care fac parte în prezent din domeniul de aplicare al NFRD, CSRD va impacta toate organizațiile cu sediul în UE cu:

 • O cifră de afaceri netă de 40 de milioane EUR sau mai mult
 • Active de cel puțin 20 de milioane EUR
 • 250 sau mai mulți angajați

Orice organizație listată la bursă va fi de asemenea afectată, cu excepția într-o primă fază a microîntreprinderilor. Primele companii vor trebui să aplice noile norme în exercițiul financiar 2024, pentru rapoartele care vor fi publicate în 2025.

Organizațiile se vor confrunta cu aceste realități:

 • CSRD va elimina toate ambiguitățile
 • ESG va face parte din procesul de raportare anuală
 • Informațiile privind sustenabilitatea vor sta lângă contrapartida lor financiară
 • Informațiile ESG vor fi tratate cu aceeași rigoare și atenție ca și informațiile financiare.
 • Cantitatea de date care trebuie colectate va crește semnificativ
 • Numărul de persoane implicate în procesul integrat de raportare va crește semnificativ
 • Informațiile privind sustenabilitatea vor fi auditate mult mai riguros

Standardele europene de raportare din domeniul dezvoltării sustenabile (European Sustainability Reporting Standards - ESRS) stabilesc cerințele impuse societăților comerciale în domeniul raportării impactului, a oportunităților și riscurilor legate de sustenabilitate în cadrul CSRD.

Organizațiile trebuie să publice informații despre:

 • Guvernanţă procesele, controalele și procedurile utilizate pentru monitorizarea și gestionarea impactului, a riscurilor și oportunităților
 • Strategie: modul în care strategia și modelul (modelele) de afaceri ale organizației interacționează cu impactul material, riscurile și oportunitățile, inclusiv strategia de abordare a acestora
 • Managementul impactului, riscului și oportunităților: procesele prin care impactul, riscurile și oportunitățile sunt identificate, evaluate și gestionate prin politici și acțiuni
 • Indicatori și obiective: modul în care organizația își măsoară performanța, inclusiv progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor stabilite

Materialitate dublă

Aceasta se concentrează pe două domenii principale și este fundamentală pentru respectarea CSRD:

 1. Impactul organizației asupra mediului și a oamenilor (poziție inside-out)
 2. Evoluții și evenimente legate de sustenabilitate care creează riscuri și oportunități pentru organizație (poziție outside-in)

În conformitate cu CSRD, organizațiile trebuie să comunice impactul lor asupra celor de mai sus și modul în care acestea ar putea afecta organizația în viitor.

Organizația trebuie să efectueze o evaluare a dublei materialități pentru a identifica cele mai importante aspecte privind sustenabilitatea pentru întreprindere și stakeholderii săi. Această evaluare:

 • Stabilește domeniul de aplicare al raportării privind dezvoltarea sustenabilă
 • Permite alocarea eficientă a resurselor necesare atingerii conformității cu CSRD
 • Oferă informații esențiale pentru modelarea strategiei companiei

În cadrul dublei materialități, un subiect de sustenabilitate poate fi important pentru o organizație atunci când îndeplinește criteriile de materialitate a impactului și/sau de materialitate financiară, de unde și utilizarea termenului "dublu".

Deși CSRD oferă instrucțiuni în acest sens, organizația trebuie să stabilească dacă un anumit subiect este material sau nu, iar alegerile trebuie să fie justificate în ambele cazuri. Evaluarea subiectelor relevante/materiale care trebuie incluse în rapoartele de sustenabilitate este un pas crucial în direcția respectării CSRD. Serviciul nostru CSRD Materialitate dublă° vă va sprijini în acest sens.

Rezultatul evaluării va determina ce standarde de raportare, informații și detalii ar trebui incluse în rapoartele de sustenabilitate ale organizației și care ar putea fi excluse.

Un raport și o strategie bazate pe dubla materialitate sporesc transparența și procesul decizional, garantând că timpul și resursele sunt direcționate către aspectele cele mai importante pentru organizație, stakeholderi și societate.

Rețeaua noastră globală de experți CSRD vă poate sprijini pas cu pas.

Analiză retrospectivă și predictivă

Organizațiile trebuie să furnizeze analize retrospective și de perspectivă. Aceasta presupune schimbul de informații cantitative și calitative.

Norme mai stricte privind transparența informațiilor legate de climă

CSRD va impune publicarea emisiilor Scope 3, adică a emisiilor indirecte de dioxid de carbon produse de toate organizațiile din întregul lanț de aprovizionare care sunt conectate cu organizația sursă.

Audituri obligatorii

Pentru prima dată, toate informațiile privind sustenabilitatea dintr-un raport trebuie să fie auditate în vederea verificării acurateței înainte de publicare. Serviciul nostru Asigurare CSRD° poate sprijini acest lucru.

Directiva va integra reglementările UE existente, în special:

 • Regulamentul privind transparența în domeniul finanțării sustenabile (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR), care stabilește obligațiile de transparență ESG ale operatorilor de pe piețele financiare
 • Taxonomia UE, un sistem de clasificare a activităților economice sustenabile din punct de vedere ecologic

Trioul va conlucra pentru a promova investițiile sustenabile. Acest lucru are drept scop alinierea cerințelor, contribuind la reducerea complexității și la evitarea duplicării obligațiilor de raportare.

Deoarece CSRD este mai detaliat decât NFRD, organizațiile vor trebui să culeagă cantități mari de date exacte și verificabile.

Organizațiile care raportează deja în conformitate cu NFRD se vor confrunta cu o curbă de învățare, în timp ce acelea care urmează să întocmească primul lor raport ESG în temeiul CSRD se vor confrunta cu o provocare și mai mare.

De asemenea, CSRD va fi încorporată în legislațiile naționale din întreaga UE. În funcție de rigurozitatea cu care fiecare țară va aplica directiva, nerespectarea acesteia ar putea genera sancțiuni sau chiar urmărirea penală.

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România