Ce căutați?

Directiva privind raportarea dezvoltării sustenabile a întreprinderilor (CSRD) Dubla materialitate

Înțelegeți și navigați cu succes prin dubla materialitate a CSRD cu ajutorul expertizei SGS.

Înțelegeți și navigați cu succes prin dubla materialitate a CSRD cu ajutorul expertizei SGS.

În conformitate cu CSRD, organizația dumneavoastră trebuie să dezvăluie impactul pe care îl are asupra mediului și oamenilor, precum și modul în care acestea ar putea afecta organizația pe viitor. De asemenea, trebuie să prezentați modul în care evoluțiile și evenimentele aferente sustenabilității pot crea riscuri și oportunități la nivelul organizației dumneavoastră.

În cazul în care sunteți un raportor sau declarant nou, vă putem ghida de-a lungul întregului proces de dublă materialitate, aliniat la liniile directoare ale Standardelor europene de raportare pentru dezvoltare sustenabilă (ESRS).

De ce să alegeți serviciul destinat dublei materialități SGS CSRD?

Vă oferim posibilitatea să:

 • Înțelegeți în detaliu dubla materialitate
 • Dobândiți instrumentele/procesele care conduc la o evaluare a dublei materialități
 • Efectuați o evaluare a dublei materialități pentru a determina domeniul de aplicare al raportării obligatorii.
 • Vă ajută să determinați resursele corecte și să vă îmbunătățiți strategia de impact
 • Stabiliți ce subiecte sunt sau nu materiale și să justificați alegerile
 • Concluzionați ce standarde de raportare, informații și puncte de date ar trebui incluse.
 • Vă îmbunătățiți călătoria prin crearea unor rapoarte și strategii mai bune

De ce SGS?

În calitate de lider în domeniul sustenabilității de peste 30 de ani, vă putem sprijini oriunde v-ați afla în călătoria CSRD. Experții noștri contribuie în mod activ la elaborarea standardelor, cadrelor, schemelor și reglementărilor internaționale, inclusiv a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU (ODD), a Principiilor ONU pentru o activitate bancară responsabilă (PRB) și ale CSRD.

Rețeaua noastră globală de experți identifică unde vă aflați în procesul dublei materialități și de ce anume aveți nevoie pentru a naviga printre cerințe.

Contactați-ne°chiar astăzi pentru a discuta cerințele dvs. privind dubla materialitate.

De asemenea, puteți descărca Fundamentele CSRD/ESRS - introducerea noastră pe marginea caracteristicilor CSRD, ESRS, a dublei materialități și a modului în care pot fi aplicate într-o organizație.

Întrebări frecvente privind dubla materialitate CSRD

Dubla materialitate se concentrează pe două domenii principale și este fundamentală pentru respectarea CSRD:

 1. Impactul organizației dumneavoastră asupra mediului și a oamenilor (poziția inside-out)
 2. Evoluții și evenimente legate de sustenabilitate care creează riscuri și oportunități pentru organizația dumneavoastră (poziție outside-in)

În conformitate cu CSRD, organizația dvs. trebuie să divulge impactul pe care îl are asupra elementelor de mai sus și modul în care acestea ar putea afecta organizația pe viitor.

O evaluare a dublei materialități vă permite să identificați principalele aspecte în materie de sustenabilitate pentru întreprinderea dumneavoastră și pentru stakeholderi. Această evaluare:

 • Stabilește domeniul de aplicare al raportării pe teme de sustenabilitate
 • Permite alocarea eficientă a resurselor necesare respectării CSRD
 • Oferă informații esențiale pentru elaborarea strategiei companiei

În cadrul dublei materialități, un subiect legat de sustenabilitate poate fi important pentru o organizație dacă îndeplinește criteriile de materialitate a impactului și/sau de materialitate financiară, de unde și utilizarea termenului "dublă".

Materialitatea impactului analizează impactul real sau potențial al organizației dumneavoastră asupra oamenilor și mediului pe termen scurt, mediu și lung. Aceasta cuprinde întregul lanț valoric al organizației dumneavoastră, nu doar relațiile de afaceri contractate.

Materialitatea financiară analizează impactul asupra organizației dumneavoastră. Aceste efecte generează sau pot genera riscuri sau oportunități care au sau ar putea influența semnificativ fluxul de numerar, dezvoltarea, performanța, poziția, costul capitalului sau accesul la finanțare al organizației dumneavoastră pe termen scurt, mediu și lung.

Deși CSRD oferă linii directoare, organizația dumneavoastră trebuie să decidă dacă un subiect este material sau nu, iar alegerile trebuie să fie motivate în oricare dintre cazuri. Un pas important în direcția respectării CSRD este evaluarea subiectelor relevante/materiale care trebuie incluse în rapoartele de sustenabilitate.

Rezultatul unei evaluări a dublei materialități va determina ce standarde de raportare, informații și detalii trebuie incluse în rapoartele de sustenabilitate ale organizației dumneavoastră și care pot fi omise.

Un raport și o strategie bazate pe dubla materialitate întăresc transparența și procesul decizional și permite alocarea timpului și a resurselor unor subiecte mai importante din perspectiva organizației, a stakeholderilor și a societății.

Descărcări

Servicii asociate

Alte servicii

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România