Contact

Waar bent u naar op zoek?

Webinar: De toegevoegde waarde van pv-panelen in de Nationale Milieudatabase

Pv-panelen zijn momenteel nog niet voldoende recyclebaar en ze hebben een significante milieubelasting. Daarbij is er weinig bekend over hun milieuscore in de Nationale Milieudatabase, waardoor ze in diverse systemen om duurzaamheid te meten minder goede resultaten behalen dan nodig. Dit gaat uiteindelijk ongunstig uitpakken voor energiezuinige bouwwerken waarbij pv-panelen zijn toegepast. Correcte milieudata aanleveren is daarom gunstig en kan voordeel opleveren voor producenten en leveranciers van PV-panelen. In dit 30 minuten durende webinar vertellen we hier meer over.

De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990 en in 2050 moet dit zelf 95% minder zijn. Dit betekent dat we moeten werken aan een duurzamer Nederland met duurzame en circulaire oplossingen.

Systemen en meetmethodes

Er zijn vele initiatieven en systemen om hier aan bij te dragen, waaronder de Nationale Milieudatabase (NMD). Hierin staan milieudata van bouwproducten, bouwmaterialen en (enkele) gebouwinstallaties opgenomen op basis van de methodiek van de levenscyclusanalyse (LCA), zoals uitgewerkt in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. Deze uniforme meetmethode wordt weer gehanteerd voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en is onder voorwaarden verplicht voor aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwe kantoorgebouwen en nieuwbouwwoningen. De MPG heeft als doel om de milieubelasting van gebouwen te verlagen en een bijdrage te leveren aan circulair bouwen.

Milieudata pv-panelen niet bekend

Photovoltaic (pv)-panelen, ofwel zonnepanelen, zijn belangrijk om de energieneutrale woningvoorraad te verkrijgen die nodig is in het klimaatbeleid. Pv-panelen zijn echter nog niet goed recyclebaar en hebben over het algemeen een significante milieubelasting. Doordat er nog niet veel bekend is over de milieuscore van pv-panelen scoren ze in diverse systemen voor het meten van duurzaamheid mogelijk  minder goed dan nodig. Bij het ontbreken van niet-geverifieerde productspecifieke data wordt bijvoorbeeld in de NMD een toeslagfactor in rekening gebracht.

Noodzaak tot actie

De MPG-eis zal de komende jaren steeds verder worden aangescherpt en als pv-panelen niet met hun daadwerkelijk correcte milieudata in de NMD komen, kan dit ongunstig uitpakken voor energiezuinige bouwwerken met pv-panelen. Reden dus om te bekijken hoe de pv-sector aan de slag kan om goede milieudata te leveren aan de NMD en een verdere bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van Nederland.

In dit 30 minuten durende webinar geven we uitleg over de NMD en wat een producent kan doen om te zorgen voor de juiste data.

Bekijk hier het webinar terug

Praktisch

  • Datum: 9 februari 2022
  • Tijd: 9.30 tot 10.00 uur
  • Sprekers: Harry van Ewijk (SGS Search), Senior Consultant Built Environment & Agnes Schuurmans (SGS INTRON), Manager Business Development Sustainability
  • Waar: digitaal, bekijk hier het webinar terug

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Agnes Schuurmans 088 - 214 52 04 of Harry van Ewijk 088 - 214 66 00.

Gerelateerde webinars

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland