Contact

Waar bent u naar op zoek?

Webinar Zorgplicht zinkadsorptie kunstgrasvelden

Het zorgplichtdocument milieu kunstgrasvelden dat begin dit jaar door de BSNC beschikbaar is gesteld, schrijft onder meer voor om bij renovatie van velden met SBR rubber de zinkadsorptiecapaciteit te bepalen. Tijdens het webinar van dinsdag 1 december geeft Ulbert Hofstra toelichting over dit onderwerp.

Rubberkorrels in kunstgras sportveldconstructies zorgen middels uitloging voor verspreiding van zink. Een gevaarlijke zaak, aangezien volgens de wetgeving voorkomen dient te worden dat deze milieubelastende stof verspreid raakt via de bodem en het oppervlaktewater. De adsorptiecapaciteit van de onderbouwlagen in kunstgrassystemen is vaak ruim voldoende om verspreiding tegen te gaan, maar kan na verloop van tijd de grens hebben bereikt. Als de adsorptiecapaciteit niet meer voldoet en verspreiding van zink in het milieu is aan de orde, dan spreekt men van bodemvervuiling. Om te controleren of de onderbouwlagen over voldoende adsorptiecapaciteit beschikken, biedt SGS INTRON de mogelijkheid de capaciteit van de onderlagen te meten middels de zinkadsorptieproef.

Zorgplichtdocument milieu kunstgrasvelden

Het bovenstaande staat ook benoemd in het 'Zorgplichtdocument milieu kunstgrasvelden’ dat begin dit jaar beschikbaar is gesteld door de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek. Hierin staan aanbevelingen voor het milieuverantwoord toepassen van materialen bij de aanleg, het onderhoud en renovatie van kunstgrasvelden en worden de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit bodemkwaliteit bij het toepassen van grond en bouwstoffen benoemd. Het zorgplichtdocument schrijft voor om in ieder geval bij renovatie van velden met SBR rubber de zinkadsorptiecapaciteit te bepalen.

Webinar

Op dinsdag 1 december geeft Ulbert Hofstra toelichting over zinkadsorptie in kunstgrassystemen tijdens het webinar ‘Zorgplicht zinkadsorptie kunstgrasvelden’. Ulbert Hofstra, Senior Adviseur SGS INTRON, is voorzitter van de werkgroep die het Zorgplichtdocument heeft opgesteld. Door middel van dit webinar bent u in een half uur tijd op de hoogte van dit belangrijke onderdeel van het document en wat dit voor u betekent.

Meld u nu aan

Praktische informatie

Wanneer: Dinsdag 1 december
Tijdstip: Van 11.00 tot 11.30 uur
Doelgroep: Voetbalverenigingen, gemeentes, sportstichtingen, sportadviesbureaus, aannemers sportvloeren
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden
Locatie: Digitaal

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Neem contact op met Paul Cartigny via paul.cartigny@sgs.com of 088 – 214 52 80.

Gerelateerde webinars

  • SGS INTRON B.V.

,

, 6136 GV,

Sittard,

Nederland