Contact

Waar bent u naar op zoek?

Stockpile Inventory Measurement

SGS maakt gebruik van Total Station, een ultramoderne, op laser gebaseerde methode om voorraden te meten waarin het hele oppervlaktebereik zichtbaar is. Vervolgens kunnen wij u accurate metingen leveren van minerale voorraden in havens, raffinaderijen, productiefaciliteiten of mijnbouwlocaties. Deze gegevens stellen wettelijke conformiteit zeker en u kunt uw voorraad en inventaris beheren dankzij snelle, voortdurende calculaties.

Wereldwijd hebben de professionele medewerkers van SGS ruime ervaring met dergelijke voorraadbewaking en -meting. Wij werken met u samen om een complete en nauwkeurige meting van het volume en gewicht van uw handelswaar uit te voeren. Accurate voorraadbeoordeling en -meting levert u een aantal voordelen op, waaronder:

  • Transparante beoordeling van de inventaris voor financiële rapportages, accijns, lonen
  • Conformiteit met nationale en andere vereiste reguleringen
  • Gegevens die helpen bij de planning en het beheer van uw aankoop- en voorraadadministratie
  • Zeer snelle calculaties van inventaris, inclusief dagelijkse provisierapporten

Total Station Stockpile Measurement

Professionals van SGS maken gebruik van de Total Station-methode om onregelmatige voorraden te meten die ontstaan door dumping of meer georganiseerde voorraden die gevormd worden door transportbanden. Wij voeren de gegevens die verkregen zijn door meting van uw voorraad in de datalogger van Total Station in en downloaden ze dan naar een pc om het actuele volume te berekenen. De gegevens worden ook gebruikt om een contourenkaart van de voorraad te maken met behulp van Civil CAD-software.

Vaststelling van dichtheid en algehele tonnage

Technische deskundigen van SGS bepalen de dichtheid van uw materiaal met behulp van booruitrusting en dichtheidsvoelers. Onze uitrusting wordt bediend door bedreven professionals die primair als opgave hebben gegevens te verzamelen die gebruikt worden om de dichtheid van voorraden te karakteriseren. Gegevens over de dichtheid van voorraden worden gebruikt om de algehele tonnage van uw voorraden te berekenen.

Nauwkeurige en betrouwbare meting van voorraadinventarissen is één vracht- en vaartuigservice die door SGS wordt aangeboden, een vertrouwd leider in bulkladinginspectie en -beheer.

Voorraden moeten gemeten worden om verontreinigd volume en gewicht van de opgeslagen grondstoffen vast te stellen.

Verwante diensten

Andere diensten

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland