Contact

Waar bent u naar op zoek?

Microbiologie van brandstoffen

Behoud de bedrijfszekerheid en blijf een veilig en kosteneffectief beheer van de brandstofkwaliteit garanderen met de brandstofmicrobiologiediensten van SGS.

Microben vormen een groot bedrijfsrisico voor de brandstofactiviteiten, omdat ze ernstige operationele gevolgen hebben die verband houden met de verspreiding van biomassa (schimmels en gisten), slib (verbinding van biopolymeren) en de kans op meer roestvorming door de aanwezigheid van sulfaatverlagende prokaryoten (SRP).

Het identificeren van de microbiële bron en het bepalen van het besmettingsniveau is cruciaal om de negatieve effecten effectief te beperken. Zonder deze kennis zijn de verschillende methoden om dit risico te beperken meestal ondoeltreffend of overbodig.

Wij bieden bedrijfsoplossingen op maat die u in staat stellen om te anticiperen op en problemen met brandstofcontaminatie op te volgen en aan te pakken. Via onze microbiële risicobeoordelingsdiensten (MiRAS) bieden we een ongeëvenaard inzicht in de microbiële gemeenschappen in brandstof- en gerelateerde faciliteiten. Onze kenmerkende benadering van de interpretatie van microbiële analysegegevens maakt het mogelijk om contaminatie door biofouling te identificeren en het risico op roestvorming van bedrijfsmiddelen te beoordelen.

Luchtvaartbrandstof

Luchtvaartbrandstof, ook wel vliegtuigbrandstof genoemd, is kwetsbaar voor microbiële contaminatie door micro-organismen in de omgevingslucht en oppervlakken. Als deze microben ongecontroleerd blijven groeien, kunnen ze leiden tot mechanische storingen en systeemfouten, operationele problemen zoals het aarden van vliegtuigen, corrosie en in extreme gevallen zelfs een totale motorstoring.

Brandstofsystemen voor de luchtvaart zijn ideale habitats voor deze organismen. Deze systemen zijn niet alleen vaak warm en vochtig, maar leveren ook voedsel voor microben in de vorm van koolwaterstoffen in de brandstof. De werking van microben en de daaruit voortvloeiende metabolieten en biomassa kunnen brandstoffilters verstoppen, problemen veroorzaken bij het meten en zelfs corrosie veroorzaken in een mate dat ze de tankstructuur van het vliegtuig beschadigen.

Vanwege deze risico's is de analyse van vliegtuigbrandstof op microbiële contaminatie standaard geworden voor alle gebruikers van vliegtuigbrandstof. Het maakt doorgaans deel uit van een uitgebreider systeem voor het beheer van de brandstofsystemen van begin tot eind, het zogenaamde brandstofbeheer.

Vliegtuig wordt getankt
Olie- en gasraffinaderij

Industriële brandstoffen, diesel en de evolutie van biobrandstoffen

Biobrandstoffen creëren een voedingsrijke broedplaats voor bacteriën. Dit veroorzaakt grote problemen voor opslagtanks. Biobrandstof wordt geproduceerd uit biologisch afbreekbaar materiaal, waardoor het de eigenschappen heeft die het aantrekkelijk maken voor biologisch afbrekende organismen.

Biobrandstoffen zijn vooral prevalent voor bacteriën die corrosie veroorzaken en dieselbrandstof biedt ideale omstandigheden voor een snelle groei van microben, zelfs in de best onderhouden tanks.

Biobrandstoffen zoals Fatty Acid Methyl Esters (FAME) zijn biologisch afbreekbaar en een ideale bron van voedingsstoffen voor microben.

De methylesters in biodiesel zijn hygroscopisch. Dit betekent dat ze meer vocht kunnen opnemen dan diesel op basis van aardolie en het vocht in de brandstof in suspensie kunnen houden. Brandstoffen op basis van aardolie absorberen in vergelijking minder vocht en hebben de neiging om water af te stoten als een afzonderlijke laag op de bodem van opslagtanks.

Wanneer water diesel verontreinigt, zorgt het voor omstandigheden die geschikt zijn voor microbiële groei en kan het leiden tot schimmels, gisten en bacteriën die zich door de brandstof verspreiden. Als verontreinigingen onbehandeld blijven, kunnen ze de brandstof blijvend beschadigen.

Retailbrandstof

Als u de brandstofkwaliteit niet garandeert, kan dat rampzalige en verstrekkende gevolgen hebben, van slechte motorprestaties en kortere levensduur van de motor tot dure stijgingen in brandstofverbruik en een schadelijke invloed op het milieu. Ons controleprogramma voor brandstofkwaliteit helpt u om de kwaliteit van de brandstof die via de tankstations wordt gedistribueerd, efficiënter te controleren.

Retailbrandstof is kwetsbaar voor microbiële contaminatie door micro-organismen in de omgevingslucht en -oppervlakken of door kruisbesmetting in losslangen of -apparatuur. Als deze microben zich ongecontroleerd kunnen verspreiden, kunnen ze mechanische storingen en systeemuitval, bedrijfsproblemen bij voertuigen, corrosie en in extreme gevallen totale motoruitval veroorzaken.

Olievat

Voordelen van onze brandstofmicrobiologiediensten

Wij bieden unieke en op maat gemaakte technische oplossingen voor elke uitdaging rond brandstofcontaminatie.

Microbiële contaminatie van brandstoffen kan ontstaan door microben: kleine organismen zoals bacteriën, gisten en schimmels, die gedijen overal waar voedsel en water aanwezig is. Hun aanwezigheid en proliferatie zijn van invloed op de prestaties van het brandstofsysteem, vormen een risico op verstopping van het systeem, verslechteren van de productkwaliteit en hebben een potentieel risico op microbiële aantasting (MIC) van brandstofassets.

Voor elke situatie is een unieke strategie nodig, met geavanceerde analyse van brandstof, brandstof-watermengsels en gerelateerde watermonsters. Dankzij onze capaciteiten kunnen we deze uitdagingen grondig evalueren. Of het nu gaat om regelmatige microbiële controle, diepgaande contaminatieanalyses of consultancydiensten, ons team van deskundigen beschikt over de kennis en technologie om uw brandstof te waarborgen en de integriteit van opslagfaciliteiten en distributienetten te handhaven.

Wij kunnen u helpen om de consequenties van microben voor uw bedrijf tot een minimum te beperken en toegevoegde waarde te bieden in elke fase van uw veld- en langetermijnactiviteiten. Onze microbiële diensten stellen locatiespecifieke gevolgen van microben vast en pakken deze aan, terwijl ze tegelijkertijd de verschillen in populatiegrootte en -diversiteit in de gaten houden. Door deze gegevens te koppelen aan de toegewezen risiconiveaus kunnen de meest geschikte en kosteneffectieve mitigatiesystemen worden geselecteerd, terwijl best practices worden bevorderd en de algehele systeemcontrole wordt gewaarborgd.

Door de combinatie van geavanceerde technologie en integrale studies bieden wij op maat gemaakte mitigatiestrategieën met geavanceerde monstername en labwerkstromen, evenals consultancy omtrent de microbiologie van olievelden en onafhankelijk advies.

Wetenschapper die in een laboratorium werkt

Waarom kiezen voor onze brandstofmicrobiologiediensten?

Onze geïntegreerde brandstofmicrobiologiediensten bieden bedrijfswaarde en helpen u om:

  • Beheerde bewakingsprogramma's en best practices voor de sector te implementeren
  • Inzicht te krijgen in Asset Risk en dienovereenkomstig te plannen voor kwaliteitsborging met betrekking tot microbiële controle
  • De meest optimale en kosteneffectieve mitigatiestrategie te identificeren
  • Key Performance Indicators (KPI's) uit te werken, te verbeteren en te behalen
  • De selectie van chemische biociden en het optimale doseringsprogramma dat vereist is voor de asset onafhankelijk te valideren
  • De OPEX-uitgaven voor chemische biociden te verlagen
  • Assetcontaminatie te onderzoeken en effectieve saneringsbegeleiding te voorzien

Neem contact met ons op en ontdek hoe onze brandstofmicrobiologiediensten en MiRAS de werking van uw brandstoffaciliteiten in stand kunnen houden, de risico's en uitvaltijd van bedrijfsmiddelen kunnen minimaliseren en de waarde kunnen maximaliseren.

 

Verwante diensten

Andere diensten

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland