Contact

Waar bent u naar op zoek?

Mechanische bemonsteringssystemen (MSS) bieden een aantal voordelen boven handmatige monstername, zoals:

  • verbeterde veiligheid
  • consistentie van resultaten  
  • volledige toegang tot alle materialen  
  • onbevooroordeelde monsters  

Als uw MSS goed werkt, zorgen deze kenmerken voor een rendabele bedrijfsvoering en naleving van zowel internationale normen als de specificaties van de klant. 

SGS is voorloper op het gebied van MSS-inspectie en audits. Onze hoog gekwalificeerde specialisten voor monstername voeren inspecties en audits uit. Bovendien lichten ze uw systeem door wanneer belangrijke wijzigingen doorgevoerd worden of voorafgaand aan biastesten. Onze professionals gebruiken strenge kwaliteitscontroles en geavanceerde instrumenten om ervoor te zorgen dat uw MSS consistente en representatieve monsters genereert.  

Inhoud van het rapport

Een MSS-auditrapport geeft informatie over zaken die niet in overeenstemming zijn met de norm.  Verder wijzen onze inspecties en audits op technische zaken die van invloed zijn op goede praktijken tijdens de monstername.  Onze deskundigen voeren gedetailleerde inspecties en audits uit, en rapporteren over de bedrijfsvoering en toestand van de bedrijfslocatie. Dit vraagt om een kritisch rapport dat de oorspronkelijke ontwerpspecificaties, de huidige toestand en exploitatie van de installatie beoordeelt, evenals de mate waarin aan de normen wordt voldaan.

Een auditrapport geeft informatie over onvoldoende naleving van de betreffende normen en de regels voor goede praktijken. Ook worden onderhoudsproblemen belicht en bevat het rapport aanbevelingen om aan de normen te kunnen voldoen.

Technische audits

Een technische audit moet altijd worden uitgevoerd op basis van een MSS 'prior to bias'. Hierdoor kunnen mogelijke oorzaken voor een vertekend beeld geïdentificeerd en gecorrigeerd worden, voordat de biastest plaatsvindt.  Hierdoor wordt het waarschijnlijker dat de biastest succesvol zal zijn en hoeven er geen verder onderzoek, corrigerende handelingen en extra eigen analyses plaats te vinden om te bevestigen dat de monstername niet vertekend is.

SGS is wereldwijd erkend om zijn volledige, grondige inspecties en audits van mechanische bemonsteringssystemen. Als onze partner krijgt u dezelfde reputatie voor kwalitatief hoogwaardig werk, naleving van internationale normen en transparante, internationaal erkende rapporten.

Neem contact op met SGS om er zeker van te zijn dat uw mechanische bemonsteringssysteem gegevens levert, waar u op kunt vertrouwen als u op het punt staat belangrijke beslissingen in uw onderneming te nemen.

Nauwkeurige en representatieve monstername is essentieel voor elk bedrijf waar bulkgrondstoffen worden verwerkt.

Verwante diensten

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland