Contact

Waar bent u naar op zoek?

Grondwater- en hydrogeologische onderzoeken

Bescherm uw waterreserves voor de toekomst.
Bescherm uw waterreserves voor de toekomst.

Grondwateronderzoeken van SGS helpen u een waterbeheerplan te formuleren dat inspeelt op verontreinigingsrisico's en voorziet in uw toekomstige behoeften. Bel ons gekwalificeerde team vandaag nog voor meer informatie.

Vers grondwater is een kostbaar goed dat ernstig kan leiden onder industrie- of landbouwactiviteiten. Water moet beschermd worden om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst een goede kwaliteit beschikbaar is. Voor het welslagen van de bouw- en bouwgrondprojecten moet ook het grondwaterniveau tijdens de bouw of ingenieurswerkzaamheden beheerst worden.

Ons team voor hydrogeologische onderzoeken levert een aantal diensten om u te helpen reageren op grondwaterproblemen en oplossingen te ontwikkelen die bij uw specifieke onderneming passen. Onder onze diensten vallen:

  • Aquiferkarakterisering
  • Inspectie grondwaterputten
  • Onderzoek afwatering grondwater
  • Grondwater modellering
  • Pomp- en traceertests
  • Permeabiliteitstesten
  • Karstonderzoek
  • Geothermie boorputbeheer

Om welk soort aquifer het ook gaat, wij hebben de uitrusting – van pompen en monsterafname tot computermodellering van watermassa's – om een gedetailleerde beoordeling te maken. Onze hydrogeologen hebben de deskundigheid om een aantal mogelijkheden voor diverse bedrijfstakken voor te stellen, inclusief openbare watervoorzieningen.

We kunnen u ook helpen met administratieve ondersteuning. Als bijvoorbeeld uw gebruik van grondwater voor de watervoorziening een hydrogeologisch rapport vereist om een vergunning te verkrijgen, kunnen wij dit voor u uitvoeren. We verzorgen eveneens alle documentatie die u nodig hebt om aan technische vereisten te voldoen en rapporten over veldmetingen. Onze rapportage ondersteunt uw conformiteit met alle relevante reguleringen voor uw bedrijfstak.

Bel ons deskundige team vandaag nog om het welslagen van uw hydrogeologische project zeker te stellen.

Verwante diensten

Andere diensten

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland