Contact

Waar bent u naar op zoek?

Bodemverontreinigingsonderzoek

Met onze internationale staat van dienst in milieubeheer kunnen wij u de benodigde ervaring bieden om u vervuilingsbeheer aan te pakken.

We gebruiken geavanceerde apparatuur om handmatige of mechanische boringen te verrichten en we nemen grond- en watermonsters voor analyse. Onze wetenschappers gebruiken onze gecertificeerde laboratoria en mobiele installaties ter plaatse om een aantal parameters te onderzoeken en inzicht te krijgen in de aanwezige vervuiling.

Ons ervaren team van geologen, hydrogeologen en agronomisten gebruiken de nieuwste veiligheidsapparatuur en geavanceerde apparatuur voor technisch onderzoek van grondwater en grondproblemen - van het eenvoudig nemen van monsters tot diepteboren en de installatie van waterputten en piëzometers. Onze technieken omvatten:

 • De installatie van piezometers om grondwatervervuiling in de gaten te houden  
 • Een diepgaande karakterisatiestudie, om de omvang van de verontreiniging te onderzoeken
 • Grondwatermaquettes om de verspreiding van ondergrondse verontreinigende stoffen te onderzoeken
 • Monsterneming van oppervlaktewater om verontreinigingsniveaus vast te stellen
 • Analyse van weergegevens om fluctuerende temperaturen en potentiële regenval te voorspellen die bij kunnen dragen aan het vrijkomen van verontreinigende stoffen
 • Lucht- en geurmetingen
 • Membraam interface sonde (MIP)
 • Passieve aardgas monstermodules (Sorbers)
 • Vorst
 • Directe waterput

Door middel van onze vervuilingsonderzoeken kunnen we uw bedrijf van onafhankelijk advies voorzien dat nodig is om aan alle wettelijke eisen te voldoen. We zullen, samen met u, een succesvol programma voor milieubeheer en een rendabel plan voor reiniging van uw bedrijfsterrein ontwikkelen.

Onze deskundigheid in verontreinigde grond onderzoek omvat de volgende gebieden:

 • Historisch onderzoek  
 • Oriënterend 'eerste stap' onderzoek 
 • Karakteriserings- en afbakeningsonderzoek 
 • Brownfield-analyse
 • Onderzoek bestemming en transport verontreinigende stoffen 
 • Beheer afgegraven grond 
 • Haalbaarheidsonderzoek 
 • Saneringsonderzoek

Met onze bewezen ervaring en ons internationale netwerk dat u over de hele wereld kwaliteitsdiensten kan bieden kunnen wij uw problemen met bodem- en grondwaterverontreiniging snel en efficiënt aanpakken. Neem contact op met onze bodemverontreinigingsexperts om uw bedrijfsterrein te beschermen en dure reinigingsactiviteiten achteraf te voorkomen.

Bodem- en grondwaterverontreiniging kan een probleem voor het milieu en de volksgezondheid worden dat tot ver buiten uw bedrijfsterreinen consequenties heeft. Vermijd mileurampen en de financiële consequenties daarvan door een vervuilingsonderzoek van SGS. Neem contact op met onze bodemverontreinigingsdeskundigen voor meer informatie.

Verwante diensten

 • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland