Contact

Waar bent u naar op zoek?

Productconformiteitsbeoordeling (PCA)

Een SGS-Productconformiteitsbeoordeling (Product Conformity Assessment (PCA)) is erop gericht dat specifieke producten voldoen aan technische reguleringen en standaarden van de regelgevende instantie van het importerende land.

Een conformiteitsbeoordeling verifieert de compliance van een product met de eisen van de toepasbare normen en technische reguleringen. Het volgt op een rapport van SGS-productspecialisten over controleactiviteiten, zoals laboratoriumanalyses, fysieke inspecties en fabrieksaudits. Overeenstemming van een product met de eisen wordt aangegeven door de uitgifte van een Certificaat van Conformiteit (Certificate of Conformity (CoC)), een document dat verplicht is voor in- en uitklaring door de douane.

SGS Product Conformity Assessment

Onze Dienstverlening

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen Productconformiteitsbeoordeling (PCA)

We voeren PCA-diensten uit en helpen fabrikanten en leveranciers bij het voldoen van export naar vele landen.

Een SGS-Productconformiteitsbeoordeling voorkomt de invoer van onveilige, ongeschikte of imitatiegoederen; deze beoordeling ondersteunt overheidsinstanties bij de invoering van verplichte reguleringen, ingesteld ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid van consumenten en het milieu.

Een Productconformiteitsbeoordeling vereenvoudigt en beschermt handelaarsbelangen: importeurs profiteren van snellere in- en uitklaring omdat evaluatieactiviteiten
voor verscheping voltooid zijn en exporteurs geen risico lopen op afwijzing van hun goederen in het land van bestemming omdat deze niet aan de eisen voldoen.

Meer informatie over een SGS-Productconformiteitsbeoordeling?

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland