Contact

Waar bent u naar op zoek?

Lading- en vaartuigdiensten

SGS is wereldleider op het gebied van vracht- en vaartuiginspectiediensten voor aankopers en verkopers die betrokken zijn bij de wereldwijde verscheping van goederen.

SGS-inspecties van schepen, binnenschepen, treinen, etc. garanderen dat de toestand van het vervoermiddel geschikt is voor de verscheping van uw vracht. Wij herkennen problemen die van invloed kunnen zijn op uw vracht tijdens de verscheping en stellen zeker dat ze worden opgelost voordat het te laat is. Onze inspecteurs vertegenwoordigen u ook tijdens het laden en lossen. Zij voeren eveneens verschillende inspecties uit naar de toestand van het vaartuig en doen visuele inspecties om te controleren of de vracht die omschreven is op de bestelformulieren daadwerkelijk verscheept wordt.  

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen Lading- en vaartuigdiensten

Aanvullend op de controle van de passende toestand van het transportmiddel biedt SGS complete vrachtinspecties voorafgaande aan, tijdens en na verscheping. Betrouwbare en onafhankelijke gewichts-, kwantiteits- en kwaliteitsinspecties verzekeren dat uw verschepingen overeenkomstig de contractbepalingen zijn. Vrachtinspecties van SGS worden uitgevoerd voor producenten, handelaars en vermengers. Ze controleren het gewicht en de omvang van verschepingen exact in havens en op binnenlandse overslagpunten. 

Ongeacht of u koopt of verkoopt, verzekert het inspectiecertificaat of -rapport dat een onafhankelijke SGS-inspecteur overhandigt betreffende de voltooiing van de verschepingsinspectie u van een eerlijke, nauwkeurige beoordeling van uw handelswaar en het vaartuig.  

Onder de commerciële vrachtdiensten van SGS vallen:

 • Cargo Tally Controle
 • Onderzoeksconcepten
 • Verliespreventie
 • Stockpile Inventory Measurement
 • Roestbeoordeling
 • Belt Scales en Hopper Scales
 • Herverpakking van gevaarlijk afval en gevaarlijke producten

Onder de commerciële inspectiediensten van transportmiddelen vallen:

 • Laadmeester / on - off hires
 • Ruim- en luikinspecties
 • Visuele inspecties
 • Rapportages van bunkers en toestand
 • Biotische indices en monsterafname ballastwater

SGS heeft een wereldwijde reputatie verworven voor accurate en ethische vracht- en vaartuigdiensten. Zelfs als u niet zelf in de laad- of loshaven uw vracht kunt beoordelen, kunt u erop vertrouwen dat SGS uw belangen eerlijk en verantwoord waarneemt.

 • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland