Contact

Waar bent u naar op zoek?

Rapporteer integriteitsovertreding

Werknemers en externe partijen worden aangemoedigd vrijuit te spreken over, of aangifte te doen van, mogelijke zorgen of vermoedens dat de Code wordt geschonden.

Rapporteer een schending

Als u een vraag wilt stellen of een vermoedelijke schending van de Code wilt melden, kunt u de Integrity Helpline bellen of online een schriftelijk rapport indienen.

Cyber Security

Wij garanderen dat niemand vergeldingsmaatregelen of andere consequenties heeft te vrezen als advies wordt gevraagd of een overtreding van de Code wordt gerapporteerd.

Bij twijfel over de betekenis van de Code of de toepassing ervan onder bepaalde omstandigheden, dienen medewerkers dit te bespreken met hun leidinggevende, de afdeling human resources of de afdeling juridische zaken van SGS. Medewerkers kunnen elke kwestie in verband met de Code ook bespreken met interne auditoren.

Als het voor een medewerker niet mogelijk of toepasselijk is zijn of haar zorgen te richten aan het lijnmanagement, kan altijd contact worden opgenomen met de Chief Compliance Officer van SGS. Medewerkers die een overtreding van de Code waarnemen of vermoeden, worden aangemoedigd dit te rapporteren aan de Chief Compliance Officer van SGS.

Het complianceteam kijkt en behandelt enkel echte klachten: aantijgingen te kwader trouw, commerciële claims, klachten die geen integriteitsproblemen inhouden en commerciële vragen worden niet behandeld door het complianceteam. Daarnaast moeten algemene managementaangelegenheden, specifieke aangelegenheden met betrekking tot een leidinggevende die niet in verband staan met een schending van de integriteitscode en salarisgeschillen in uw land worden aangesproken, hetzij via één van uw leidinggevenden, dan wel het HR-team. Als u niet zeker weet of u een schending moet melden, dient u de rapportage te voltooien aan de hand van de geboden richtlijnen.

Integrity Helpline Gegevensbescherming

Bij SGS zetten we ons in voor de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens.

Door onze Integrity Helpline op te roepen, stemt u ermee in dat de SGS Groep uw informatie verzamelt en verwerkt met een klachtenrapportage en een casemanagementsysteem.

Meer informatie vindt u in de SGS Integrity Helpline Data Privacy Notice.

Neem contact met ons op