Contact

Waar bent u naar op zoek?

Integriteitstraining

Integriteit staat centraal bij SGS. We streven ernaar een hoge ethische standaard aan te houden en ervoor te zorgen dat onze activiteiten wereldwijd worden uitgevoerd in overeenstemming met internationaal erkende 'best practices'.

Om dit te bereiken, hebben we een compliance programma voor onze integriteitscode ontwikkeld.

Elke SGS-medewerker is er persoonlijk verantwoordelijk voor de Code gelezen en begrepen te hebben en de principes ervan na te leven. Medewerkers moeten elk jaar een integriteitstraining volgen via eLearning of een plaatselijk georganiseerde face-to-face sessie. Nieuwe medewerkers moeten een specifieke eLearning-module ("Doing Business with Integrity") volgen waarmee de integriteitscode van SGS wordt voorgesteld als onderdeel van hun introductieperiode.

Conferentievergadering

Jaarlijkse verplichte training voor alle medewerkers

Om SGS-medewerkers te assisteren bij de integratie van onze waarden en principes in hun dagelijks werk, hebben we twee verplichte trainingsprogramma's geïntroduceerd. Onze jaarlijkse integriteitstraining bestaat uit een eLearning-training met een quiz. Deze training is een bijzonder positieve en productieve manier om onze waarden te communiceren en om onze medewerkers aan te moedigen hun kennis over de integriteitscode van SGS te testen en oplossingen te vinden aan de hand van scenario's die dagelijks de revue passeren. Door elk jaar deze trainingen te geven, zorgen we ervoor dat onze medewerkers steeds opnieuw gemotiveerd worden. Daardoor blijft onze integriteitscode de kern van onze wereldwijde dienstverlening. Van alle medewerkers wordt bijgehouden of en wanneer ze de training volgen om te verzekeren dat al het personeel deze essentiële training afrondt. Alle medewerkers moeten aan het eind van de eLearning sessie een quiz maken en ontvangen een deelnamecertificaat wanneer ze de sessie met goed gevolg hebben voltooid.

 

eLearning voor nieuwe medewerkers

Ons interactieve eLearningprogramma geeft medewerkers een uitgebreid begrip van de principes en waarden uit de integriteitscode en toont de manier waarop deze kunnen worden geïntegreerd in hun dagelijkse activiteiten. Alle nieuwe personeelsleden van SGS over de hele wereld moeten deze verplichte training, die in meerdere talen beschikbaar is, tijdens hun introductieperiode volgen. Nadat de gedragscode wordt voorgesteld, moeten nieuwe werknemers slagen voor een quiz. Vervolgens krijgen ze een deelnamecertificaat.

 

Overtredingen van de gedragscode

Als u een mogelijke overtreding van de Code wilt melden, kunt u de 'Integrity Helpline' bellen, online een melding indienen of uw melding per fax, e-mail of post versturen.

Neem contact met ons op