Contact

Waar bent u naar op zoek?

SGS Renovo E-waste Management

E-waste management van SGS – minimale milieubelasting en veiligheidsrisico's dankzij een zichzelf financierend volwaardig afvalbeheersysteem.

Het almaar toenemende gebruik van elektrische en elektronische apparaten zorgt wereldwijd voor een enorme toename in elektronisch afval, ofwel e-waste. Deze e-waste wordt naar andere landen geëxporteerd waar men niet over de middelen beschikt om behoorlijk om te gaan met afval zelf, laat staan met de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. Dit probleem wordt niet opgelost door het afval te verbranden, in kleinere stukken te breken of op de vuilstortplaats te lozen. Na verloop van tijd kunnen er meer dan duizend stoffen in e-waste – zoals lood, cadmium en kwik – in het ecosysteem belanden.

Om landen te helpen beter met hun e-waste om te gaan heeft SGS RenovoTMontwikkeld, een zichzelf financierend volwaardig afvalbeheersysteem. Dit systeem neemt de complete afvalketen voor zijn rekening: van terugwinning tot hergebruik en duurzame afvalverwijdering.

Waarom de keuze voor het Renovo e-waste-systeem van SGS de enige juiste is

Renovo biedt een unieke totaaloplossing voor het mondiale e-waste-probleem. Het systeem bestaat uit drie modules die samen korte metten maken met alle aspecten van het afvalprobleem. De modules beslaan

  1. Fysieke inspectie in het land van herkomst om te verzekeren dat uw land niet in een stortplaats voor schadelijke afvalstoffen verandert. SGS controleert dat exporteurs geen afvalproducten naar uw land exporteren, en hierbij ten onrechte beweren dat het om andere producten gaat. Daarnaast verifiëren we of het afval voldoet aan de richtlijnen van het Verdrag van Bazel.

  2. Ontwikkeling van een inkomstenstroom vanuit de 'Advanced Recycling Tax' (ART), een vorm van afvalstoffenbelasting. Deze belasting is gebaseerd op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en het beginsel dat de vervuiler betaalt. Apparaten worden van het begin tot het eind van hun levensduur gevolgd. Als uw land geen officieel afvalbeheerbeleid hanteert kunnen wij u helpen bij het toepassen van wetgeving voor het innen van ART.
     
  3. Het opzetten en onderhouden van een effectieve afvalverwerkingsinrichting in uw land met gebruik van de ART-inkomsten. SGS zet zich in voor de terugwinning van recyclebare grondstoffen en streeft ernaar de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die op de vuilstort belandt tot een minimum te beperken.

Enkele voordelen van Renovo e-waste-beheer:

  • Drastische afname van het aantal giftige stoffen die van invloed zijn op de bodemkwaliteit, het grondwater en de voedselketen
  • Afname van de verspreiding van veel voorkomende ziektes die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door geloosd ziekenhuisafval, of gedumpte autobanden die als broedplaats voor malariamuggen fungeren
  • Het stimuleren van economische groei door het scheppen van nieuwe banen voor de lokale bevolking en nieuwe arbeidsplaatsen in andere sectoren, bijvoorbeeld voor de verkoop van gerecyclede materialen in de lokale en internationale productiesector 
  • Beter begrip van milieuvraagstukken en recyclingproblemen, met hogere groei tot gevolg

SGS is dé partner bij uitstek voor uw nationale e-waste-problematiek

Als wereldleider op het gebied van inspectie, analyse, controle en certificering heeft SGS de beschikking over zowel de ervaring als infrastructuur voor de twee taken die van essentieel belang zijn voor een effectief afvalbeheer: garanderen dat te exporteren goederen voldoen aan de bepalingen van het Verdrag van Bazel, en efficiënte inning van ART-inkomsten. Onze e-waste-oplossing dekt beide taken zodat u verzekerd bent van een effectief, zichzelf financierend en duurzaam e-waste-beheersysteem.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

Onze Dienstverlening

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen SGS Renovo E-waste Management

  • SGS Nederland B.V.

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland