Contact

Waar bent u naar op zoek?

Update rondom de verplichte milieuregistratie en -certificering in de sierteelt

July 06, 2022
Artikel sierteelt Coert  Marcel

De duurzame productie van sierteeltgewassen wordt steeds belangrijker. Niet alleen de overheid, ook afnemers en de marktplaats vinden dat bloemen en planten met respect voor natuur en milieu geproduceerd en verhandeld moeten worden. Royal FloraHolland stelt de digitale milieuregistratie en -certificatie binnenkort verplicht voor al haar aanvoerders.

CEO Steven van Schilfgaarde van Royal Flora Holland licht toe: "Milieucertificering blijft een belangrijke stap om onze sector vanuit duurzaamheid te versterken en toekomstbestendig te houden, ook met het oog op de energietransitie. Wij zijn er dan ook groot voorstander van dat kwekers een milieucertificaat hebben. We handhaven er niet op en zullen dat tot nader order ook nog niet doen. Dit omdat we geloven in de kracht van een sector die dit zelf inziet. Daarom blijven we met kwekers in gesprek om mee te doen met certificering en zo bij te dragen aan de aantoonbare verduurzaming van de sector”.

Hoe gaat u als teler aan die eis voldoen? 

Voor de milieucertificatie kunt u kiezen voor SGS. SGS is een onafhankelijke certificerende instelling en kan certificeren op basis van GLOBALG.A.P. Dat is een certificatieschema dat eind vorige eeuw is ontwikkeld door Europese supermarkten om de kwaliteit van voedsel te waarborgen. In de loop der jaren zijn daar andere sectoren aan toegevoegd. Denk aan vis en vlees, maar dus ook de sierteelt.

Wat is het voordeel van een GLOBALG.A.P-certificaat?

Het GLOBALG.A.P-certificaat wordt over de hele wereld toegepast en erkend door retail, handel, telers en certificeerders. Nederlandse sierteeltproducten worden over de hele wereld verhandeld, dus dit internationaal erkende certificaat zou een logische en betrouwbare keuze zijn.  GLOBALG.A.P. is een private organisatie, die niet gebonden is aan bepaalde organisaties in de keten. Het GLOBALG.A.P.-certificaat wordt afgegeven door onafhankelijke certificerende instellingen die aan  strenge eisen moeten voldoen qua accreditatie en kwalificatie.

Met milieucertificatie alleen bent u er nog niet. Er is ook een digitale milieuregistratie noodzakelijk.

GLOBALG.A.P. heeft op dit moment 3 goedgekeurde registratieprogramma’s. Voor milieuregistratie dient u zich aan te melden bij 1 van de volgende programma’s:

De keuze voor het registratieprogramma en de aanmelding daar gaat geheel buiten SGS om. Onze auditoren kunnen met alle 3 de programma’s de audit uitvoeren.

Wat zijn precies de IDA-module en de IDA add-on?

De data die u verzamelt via een registratiesysteem, moeten natuurlijk wel op duurzaamheid worden geïnterpreteerd om uiteindelijk tot certificering voor GLOBALG.A.P. te leiden. Daar komen de IDA-module of de IDA-add on om de hoek kijken. IDA staat voor Impactgerichte Duurzaamheids Aanpak. Het is een systeem dat bloemen- en sierteeltbedrijven helpt bij het verzamelen, verwerken en opslaan van hun duurzaamheidsgegevens. Denk daarbij aan data over bemesting, water, gewasbescherming en energie. Gaat u voor het eerst uw duurzaamheidsgegevens registreren en uw bedrijf certificeren? Dan regelt uw certificerende instelling dat u voor de IDA-module bij GLOBALG.A.P wordt aangemeld. Bent u al GLOBALG.A.P.-gecertificeerd, dan heeft u alleen de IDA add-on nodig voor de registratie van uw gegevens. Deze data zullen niet gedeeld worden met afnemers en anoniem verwerkt worden.

Voor de IDA-module moet u minimaal 6 maanden registreren voordat SGS de audit uit kan voeren. Voor IDA add-on is dit 3 maanden.

Wij helpen u graag verder met de milieucertificatie. U kunt direct het aanvraagformulier hier invullen, maar als u vragen hebt kunt u altijd bij ons terecht.

Waar vindt u meer informatie?

Wilt u meer weten over het GLOBALG.A.P- certificaat of wat SGS als certificerende instelling met haar auditors voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Marcel Swaans (projectmanager AgroControl van SGS) via mail of telefonisch via 088-214 32 94.

Gerelateerde Nieuws

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland