Contact

Waar bent u naar op zoek?

Gasvrij-inspecties door SGS erkend gasdeskundigen

June 06, 2019
SGS  NL  OGC  Gasvrijinspecties

De veiligheid van personeel staat te allen tijde voorop. Werkzaamheden in de olie-, gas- en chemicaliënsector zijn niet altijd zonder risico’s. Of het nu gaat om periodiek onderhoud, hete of koude werkzaamheden of constructiewerken in (shore)tanks, (binnenvaart)tankers of andere vaartuigen.

De Arbowet
De Arbowet verplicht Nederlandse werkgevers om een veilige werkplek voor de medewerker te garanderen. Een gasdeskundige inspecteert de werkomgeving op mogelijk gevaarlijke aanwezigheid van gassen. SGS heeft diverse ervaren deskundigen op het gebied van gasvrijkeuren in dienst. Zo vertellen Erik Leenart en Eric Niekerk meer over hun ervaringen als gasdeskundige. Samen met een kleine groep deskundigen binnen Nederland worden zij sinds 1982 door de overheid erkend als gecertificeerd gasdeskundigen. Zo heeft Erik voor het begeleiden van verschillende scheepsbergingen over de hele wereld gereisd en veel gasvrij certificaten buiten Nederland uitgeschreven. Binnen de zee- en binnentankvaart is het verplicht vanuit de overheid om de inspectie door een gecertificeerd gasdeskundige uit te laten voeren en een Veiligheids- en gezondheidsverklaring af te geven. 

De gevaren van gas
Bij het betreden van een niet-geïnspecteerde besloten ruimte bestaat het risico op verstikking, bedwelming of vergiftiging door gas. Bepaalde werkzaamheden kunnen zelfs gepaard gaan met brand- of explosiegevaar. Met behulp van een gasvrij-inspectie tonen de gecertificeerd gasdeskundigen aan dat de werkplaats veilig betreden kan worden. “Een voorbeeld van de gevaren van gas is dat tijdens het lossen van een zeecontainer medewerkers blootgesteld kunnen worden aan achtergebleven gevaarlijke gassen. Deze gevaarlijke gassen kunnen ontstaan door uitdamping van de producten in de container. Dit komt doordat de lading vaak beschermd wordt door middel van gastoevoeging”, aldus Eric. 

Wist u dat?
In de olie-, gas- en chemicaliënsector wordt niet vaak gesproken over een gasvrijdeskundige, maar over ‘de gasdokter’. Deze benaming is lang geleden bedacht toen er nog geen portable meetapparatuur was. De laboranten namen toen met een witte jas een sample om deze vervolgens mee te nemen naar het laboratorium om de analyse uit te voeren. Door de witte jassen werd al snel de link gelegd met doktoren. Tegenwoordig draagt ‘de gasdokter’ geen witte jas, maar wel een overall en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Een voorbeeld uit de praktijk
Recent zijn onze inspecteurs aan boord geroepen voor het gasvrij keuren van een tanklichter voor aanvang van laswerkzaamheden. Het schip heeft jaren gevaren als dedicated chemie tanker. De tanks waren voorafgaand aan het bezoek van de inspecteurs al voorgemeten door de bemanning zelf. De voorgeschreven wet, met betrekking tot het verplicht meten door een gasdeskundige, bleek in dit geval niet overbodig. Er zijn ter plaatse hoge waardes benzeen gemeten die een groot risico voor de gezondheid hadden kunnen meebrengen. Onze inspecteurs hebben dan ook de besloten ruimte afgekeurd. Over het algemeen is een extra schoonmaakprocedure en een hermeting voldoende, maar hier bleek toch meer noodzakelijk. Het gasvrij certificaat is uiteindelijk na tien schoonmaakrondes en langdurig ventileren afgegeven. 

De standaard meetapparatuur aan boord maakt het enkel mogelijk om te controleren op de onderste explosiegrens (LEL).  Hierdoor was bij de voormeting van de bemanning (nog) niet mogelijk de ruimte af te keuren. Daarentegen beschikken de SGS-gasdeskundigen over specialistische apparatuur en de daarvoor benodigde kennis, ervaring en materieel. Een screening naar toxische gassen bleek in deze situatie ook van groot belang. Hiermee werd voorkomen dat de medewerkers langdurig blootgesteld zouden worden aan benzeen dampen en de mogelijke gevolgen daarvan.

Meer informatie
Voor meer informatie over gasvrij-inspecties kunt u terecht op onze pagina. Of neem contact op met Peter van der Burg via nl.gasdepartment@sgs.com of bel naar +31 88 2143444. 

Gerelateerde Nieuws

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland