Contact

Waar bent u naar op zoek?

Veilig omgaan met keramische vezels

June 08, 2015
World Map Showing Connections 1600px

Keramische vezels zijn vaak terug te vinden in industriële installaties. Over de veilige omgang met keramisch materiaal bestaan nog heel wat onduidelijkheden. Welke risico’s lopen medewerkers? Hoe kunnen werkzaamheden aan installaties veilig worden uitgevoerd? Met welke regels hebben industrieën te maken? SGS Search ontwikkelde de ‘Quickscan keramische vezels’ om bedrijven inzicht te geven in de blootstelling aan keramische vezels.

Keramische vezels zijn vaak terug te vinden in industriële installaties. Over de veilige omgang met keramisch materiaal bestaan nog heel wat onduidelijkheden. Welke risico’s lopen medewerkers? Hoe kunnen werkzaamheden aan installaties veilig worden uitgevoerd? Met welke regels hebben industrieën te maken? SGS Search ontwikkelde de ‘Quickscan keramische vezels’ om bedrijven inzicht te geven in de blootstelling aan keramische vezels.

KERAMISCHE VEZELS

Keramische vezels zijn zogenaamde Man Made Mineral Fibers (MMMF). Ze komen vooral voor in installaties die vragen om hittebestendige isolatie- en versterkingsmaterialen. Bij vervanging en onderhoudswerkzaamheden aan deze installaties kunnen vezels vrijkomen, die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Internationaal gelden strenge regels voor het werken met en aan keramisch materiaal. Ook in Nederland en België zijn de eerste stappen genomen om veilig gebruik te stimuleren. Zo staat dit materiaal in Nederland sinds kort op de lijst van kankerverwekkende stoffen.

QUICKSCAN VOOR INDUSTRIE

Speciaal voor de industrie ontwikkelde SGS Search een ‘Quickscan keramische vezels ’. Deze scan geeft aan of de blootstelling aan keramische vezels binnen een industriële onderneming onder controle is. Is de blootstelling nog te hoog? Dan vertelt de Quickscan welke maatregelen veiligheidsdeskundigen kunnen nemen. Denk daarbij aan het meten van concentraties op verschillende momenten, het opleiden van medewerkers, de ontwikkeling van beleid en het ontwerpen van een beheersplan.

Wil u weten of uw industriële installatie keramische vezels bevat en wat SGS Search voor u kan betekenen als dat zo is, neem dan contact met ons op.

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland