Mit keres?

Feddhetetlenségi kódex megszegésének jelentése

Alkalmazottainkat és a vállalaton kívüli feleket arra bátorítjuk, hogy emeljenek szót, mindig jelentsék, amikor felmerül a Kódex megszegésének gyanúja.

Szabályszegés jelentése

Ha kérdést szeretne feltenni, vagy jelenteni szeretné a Kódex feltételezett megsértését, felhívhatja az Integrity segélyvonalat, vagy írásbeli jelentést küldhet online.

Cyber Security

Gondoskodunk róla, hogy senkit ne érjen semmiféle megtorlás vagy hátrányos megkülönböztetés, amiért a Kódex megszegésével kapcsolatban tanácsot kért vagy jelentést tett.

Ha a Kódex értelmezésével vagy adott körülményekben történő alkalmazásával kapcsolatban kérdésük merül fel, a munkavállalók felettesükkel vagy vezetőjükkel, a Humánerőforrás osztállyal vagy az SGS jogi osztályával vitathatják meg azt. A munkavállalók a Kódexszel kapcsolatos bármilyen ügyet megbeszélhetnek a belső ellenőrzés képviselőivel is.

Ha a munkavállaló számára nem lehetséges vagy helyénvaló aggályát saját vezetőivel megosztani, az SGS megfelelőségi vezetőjéhez mindig fordulhat. A Kódex megszegésére gyanakvó, vagy arról tudomást szerző munkavállalókat arra ösztönözzük, hogy jelentsék ezt az SGS megfelelőségi vezetőjének.

A Megfelelőségi csapat csak a valódi panaszokat vizsgálja ki: az állítólagos rosszhiszeműséget, a kereskedelmi követeléseket, a nem integritási jellegű panaszokat és a kereskedelmi kérdéseket. A vezetéssel kapcsolatos általános aggályokat, egy adott vezetővel kapcsolatos problémát, ha az nem kapcsolódik a Kódex megszegéséhez, illetve a fizetéssel kapcsolatos vitákat a munkavállaló saját országában kell felvetni felettesénél vagy vezetőjénél, vagy a humánerőforrás osztályon. Ha bizonytalan a Kódex megszegéséről való jelentést illetően, a megadott útmutatást követve adja le jelentését.

  • SGS Hungária Kft.

Sirály utca 4,

, 1124,

Budapest, Magyarország