Mit keres?

Feddhetetlenség az SGS-nél

A feddhetetlenség az SGS számára a legfontosabb. Sikerünk záloga szervezeti és egyéni szinten is az ügyfeleinkben és partnereinkben keltett bizalom.

Iparági vezetőként a legmagasabb szintű szakmai magatartáshoz tartjuk magunkat. Az SGS Feddhetetlenségi Kódexe a szakmai feddhetetlenség fő alapelveit fekteti le az SGS Csoport számára, és tartalmazza mindazokat az értékeket, amelyeket szervezetünkben, vállalatainkban és társvállalatainkban fontosnak tartunk.

Elkötelezettek vagyunk egy olyan kultúra iránt, amelyben a feddhetetlenségi és a szakmai etikai kérdéseket bátran fel lehet vetni és meg lehet vitatni. A munkavállalók és más érdekeltek, akik szervezetünk nevében vagy képviseletében járnak el, útmutatást és támogatást kapnak a Kódex értelmezéséhez, etikai dilemmák esetén pedig segítünk meghozni a helyes döntést.

Az SGS volt az első olyan ellenőrző vállalat, amely bevezette a globális feddhetetlenségi képzési programot a dolgozói számára.

Az SGS Csoport megfelelőségi programja, amely az SGS Feddhetetlenségi Kódexén alapul, garantálja, hogy világszerte minden üzleti tevékenységünk során a legmagasabb színvonalú feddhetetlenséget alkalmazzuk, megfelelve a nemzetközi legjobb gyakorlatoknak.

Éves Feddhetetlenségi Képzési Programunk a Kódex alapelveinek időszakos frissítését mutatja be, és azok a vezetők tartják, akik beosztottjaik munkájáért felelősek. A munkavállalók részvételéről nyilvántartás készül annak érdekében, hogy meggyőződjünk róla, hogy minden évben minden alkalmazott elvégezi a képzést. A felsőbb szintű vezetők számára külön feddhetetlenségi képzéseket is tartunk.

Az Éves Feddhetetlenségi Képzést interaktív e-oktatási program egészíti ki, amely a Kódexben lefektetett általános elveket integrálja az SGS különböző vállalataiban. Az interneten angol, francia, spanyol, kínai és koreai nyelven elérhető dokumentumot állandó oktatási eszközként használjuk, elsősorban az új munkavállalók felkészítéséhez.

A Megfelelőségi vezető tisztviselő felel a munkavállalók és a szakértők etikus viselkedését szabályozó eljárások bevezetéséért, valamint munkavállalóink feltételezett szabálysértéseinek kivizsgálásáért. Ő állapítja meg azokat a feddhetetlenségi szabványokat is, amelyek betartását üzleti partnereinktől elvárjuk. Ha valaki a Kódex megszegésére gyanakszik, az esetet feddhetetlenségi bejelentővonalon jelentheti be, illetve itt kérhet tanácsot, vagy kitölthet egy írásos jelentést, amelyet online, faxon vagy levélben küldhet el.

A Vállalatirányítási és Fenntarthatósági Bizottság az SGS SA Igazgatóságának Bizottsága, amely végső felügyeletet gyakorol az SGS Csoporttal kapcsolatos megfelelőségi kérdésekben. Ez a bizottság garantálja a Feddhetetlenségi Kódex bevezetését szervezetünkön belül, és tanácsokkal látja el a vezetőséget az üzleti etika minden kérdésében. Szintén a bizottság feladata, hogy jóváhagyja a megvesztegetés- és korrupcióellenes irányelveket is, és a magas kockázatúnak minősülő beszállítók alkalmazását.

A Vállalatirányítási és Fenntarthatósági Bizottság a következő tagokból áll:

  • Az Igazgatótanács elnöke: Calvin Grieder
  • Az igazgatóság tagjai:
    • Sami Atiya
    • Ian Gallienne

Olivier Merkt, a megfelelőségi vezető tisztviselő jelentést tesz a Bizottságnak a megfelelőséggel kapcsolatos ügyekben. Az elnök-vezérigazgató a Bizottság minden ülésén részt vesz. Szükség esetén a Bizottság kérheti a Csoport más vezetőinek vagy alkalmazottainak részvételét.

  • SGS Hungária Kft.

Sirály utca 4,

, 1124,

Budapest, Magyarország