Mitä etsit?

Röntgensäteiden hajonta (XRD)

Röntgensäteiden hajonta (XRD) auttaa tunnistamaan tietyt materiaalit, savet ja mineraalit nopeasti. Se tuottaa tarkkoja tietoja näytteiden kristallografisesta rakenteesta, jotta ne tunnistetaan. XRD on erityisen hyödyllinen menetelmä tunnistaa hienorakeisia faaseja, joiden tunnistus optisesti, pyyhkäisyelektronimikroskopialla, energiadispersiivisellä spektrometrilla (SEM, EDS) tai materiaalien kvantitatiivisella arvioinnilla pyyhkäisyelektronimikroskopialla (QEMSCAN®) on vaikeaa.

Etsitkö jotain erityistä?

Hae alueelta Röntgensäteiden hajonta (XRD)

XRD-menetelmää käytettiin aikaisemmin mineraalien massa-analysoinneissa, kun tunnistettiin kivilajeja, savia, malmeja ja metalleja. Tämän puolikvantitatiivisen menetelmän avulla voidaan tunnistaa vaiheiden normatiiviset tai painoprosentit, kuten näytteen sisältämät mineraalifaasien fraktiot.

Rietveld-kvantifikaatiomenetelmät (RIR-analyysi) ja tehokkaat tietokoneet tuovat tullessaan kvantitatiivisia XRD-tietoja. Nykyaikaiset erittäin nopeat tunnistimet keräävät tietoja nopeasti useista näytteistä. Näytepopulaatiot erotetaan toisistaan kuvioklusterianalyysin avulla.

SGS käyttää jauhediffraktometrejä, nykyiaikaisia ohjelmistoja ja laajaa mineraalitietokantaa näytteistä saatujen diffraktiokuvioiden tunnistamiseksi.

Tavallista XRD-analyysiä varten näytteenvalmistus sujuu helposti. Tiedot saadaan tehokkaasti ja tarkasti. XRD-analyysissä käytetään jauhettua näytettä, joten mineralogiset tiedot kemiallista analyysiä varten saadaan helposti.

Kvalitatiivinen XRD-analyysi

XRD-analyysillä määritetyt faasit raportoidaan ja ryhmitetään suuriin (> 30 %), keskisuuriin (10-30 %) ja pieniin (2-10 %) määriin sekä hivenmääriin (< 2 %). Runsauden tunnistus ja luokitus perustuu suhteellisiin huippukorkeuksiin ja mineraalien kiderakenteisiin.

Puolikvantitatiivinen XRD-analyysi

Röntgensäteiden hajonnan analyysillä määritetyt mineraalit raportoidaan ja ryhmitetään suuriin (> 30 %), keskisuuriin (10-30 %) ja pieniin (2-10 %) määriin sekä hivenmääriin (< 2 %). Lisäksi mineraalien määrät painoprosentteina RIR- tai Rietveld XRD -analyysin perusteella selvitetään koko kiviaineksen analyysiä varten ja raportoidaan.

Mineraalien lajinmääritys

Näytteen sisältämät mineraalifaasit saadaan selville XRD:n avulla. SGS tuottaa lajinmääritysanalyysejä:

  • Saven mineraloginen koostumus
  • Vapaa ja hengitysteihin joutuva pii

XRD:n kaltaiset järjestelmät ovat pelkkiä työkaluja – erittäin tarkka mineralogia on tuote. SGS on johtava erittäin tarkan mineralogian tarjoaja maailmanlaajuiselle mineraaliteollisuudelle ja muille toimialoille, joilla tarvitaan tarkkoja materiaalin, tuotteen tai jäämien analyysejä. SGS:n mineralogian asiantuntijat takaavat tuotteen laadun ja tarjoavat huomattavaa tulkinta-arvoa ruohonjuuritason etsinnästä tuotannon tukeen.

Ota meihin yhteyttä

  • SGS Finland Oy - SGS Academy

Takomotie 8,

, 00380,

Helsinki,

Suomi