Kontaktujte nás

Co hledáte?

Řízení jakosti

Školení systémů kvality pro zdravotnické prostředky a audity podle ISO 13485 jsou často vyžadována na pomoc zákazníkům a konzultantům při vypracování nebo doplnění dokumentů systémů kvality, vyškolení interních auditorů, vyškolení auditorů dodavatele a jako vstupní úvod pro nové členy oddělení kvality. Všechna školení v této oblasti jsou založena na normě ISO 13485:2003 Zdravotnické prostředky - Systém řízení jakosti. Požadavky pro legislativní účely však mohou navíc obsahovat požadavky na systémy kvality příslušných národních nebo regionálních předpisů.

Zajištění, aby kvalita zůstala prioritou napříč vývojem a výrobou zdravotnických prostředků, vyžaduje nejen vytvoření systémů řízení jakosti a příslušných dokumentů, ale také dodržování představených standardů řízení jakosti všemi zaměstnanci a dodavatelskou sítí. Školení SGS řízení jakosti pro zdravotnické prostředky pomáhá vštěpovat standardy a postupy řízení kvality, ať již vaší organizace nebo legislativní, v rámci vaší organizace.

Cíle našich školicích kurzů zahrnují oblast od poskytování poradenství v základních principech norem až k dosažení profesionální kompetence k provádění auditů.

Naši školitelé jsou experty nejen v nejnovějších školicích metodách, ale také ve vyvíjení předpisů pro řízení kvality, jako jsou ISO 13485 a ISO 9001 a další lokální předpisy v oblastech jako Evropa, USA, Kanada, Hong Kong, Čína, Tchaj-wan, Čína a Japonsko - což znamená, že jsou připraveni vám pomoci splnit požadavky standardů řízení kvality očekávaných napříč mezinárodními trhy.

Školicí programy SGS jsou zcela flexibilní a mohou být přizpůsobeny pro vyplnění jakýchkoliv mezer ve znalostech či dovednostech nalezených v průběhu diferenční analýzy SGS provedené před školením. Mohou být provedeny jako veřejné kurzy nebo interní programy pro vaše zaměstnance a dodavatele. Každopádně, ať již pro vás připravíme jakýkoliv program, naším cílem je vždy zajistit, aby kvalita vašich výrobků nebyla snížena nedostatkem pochopení norem, které musí být splněny, než je váš výrobek vpuštěn na trh v konkrétní části světa.

Odborníci SGS vám mohou poradit, který program bude vhodný pro vaše potřeby školení, podle konkrétních okolností. Uzavřením dohody s SGS k provedení školení řízení kvality váš podnik bude těžit ze znalostí a zkušeností, které již znamenaly značné obchodní přínosy pro organizace po celém světě.

Hledáte něco konkrétního?

Kontaktujte nás

  • SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2,

, 155 00,

Praha, Česká republika