Какво търсите?

Уганда - Програма за предекспортна проверка на съответствието (PVoC)

Националното бюро по стандартизация на Уганда (UNBS) ръководи Програмата за предекспортна проверка за спазване на стандартите на Уганда (PVoC).

SGS предлага широк спектър услуги в помощ на износителите.

Съгласно програмата PVoC Националното бюро по стандартизация на Уганда изисква внасяните продукти, чиито стандартни спецификации са обявени за задължителни по силата на закон от 1983 г., да бъдат проверявани за съответствие с техническите регламенти и стандарти на страната или техния одобрен еквивалент. Целта е да се установи режим на контрол на качеството на вноса, който да е в хармония с държавите-членки на Източноафриканската общност.

Ние работим с износителите, за да им помогнем да докажат съответствие, като издаваме Сертификат за съответствие, който дава достъп до пазара на Уганда, избягва забавянето на митницата и намалява потенциалните загуби от вноса на продукти, които не отговарят на нормите. В зависимост от начина на сертифициране, ние предлагаме едно или комбинация от следните действия:

  • Физическа проверка преди експедиране
  • Вземане на проби, изпитване и анализ в акредитирани лаборатории
  • Проверка на процеса на производство на стоки
  • Документална проверка и оценка за съответствие с изискванията на приложимите технически предписания и стандарти, напр. KSS, GSO, IEC

Многогодишният ни опит в управлението на програми за оценка на съответствието по целия свят ни позволява да предложим на износителите ефективни и цялостни решения, които да гарантират, че доставките им са в съответствие с изискванията на Уганда.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services