Какво търсите?

TL 9000 - Системи за управление на качеството в телекомуникациите

Ако искате да продавате телекомуникационни продукти и услуги на съвременния конкурентен пазар, внедряването на стандарта TL 9000 ще отличи вашата организация от конкурентите.

В една индустрия, характеризираща се с към жизнен цикъл на продуктите и високи очаквания за сигурност и качество, вие можете да използвате стандарта за оценка на качеството на телекомуникациите - TL 9000 - в свое предимство.

Международно признатият стандарт за телекомуникации TL 9000 дефинира изискванията към системите за управление на качеството по отношение на дизайна, разработката, производството, доставката, монтажа и поддръжката на телекомуникационните продукти и услуги. Особено внимание се обръща на производителността, управлението на разходите и тяхното намаляване, постоянното подобряване и разширяване на отношенията с клиентите и бизнес доставчиците, което ще повиши вашата конкурентноспособност.

Като доставчик и оператор на телекомуникационни продукти и услуги, сертифицирането на вашите системи за управление на качеството спрямо стандарта TL 9000 ще подкрепи вашата телекомуникационна стратегия, ще подсили основните ценности на вашата фирма и ще демонстрира вашата способност да постигнете най-високите стандарти за качество в индустрията на телекомуникационните продукти и услуги.

Сертифицирането на вашите системи за управление на качеството спрямо изискванията на TL 9000 дава следните преимущества:

  • Намалява необходимостта да спазвате други стандарти за управление на качеството в телекомуникациите: TL 9000 установява общ набор от изисквания към системите за управление на качеството за доставчиците на телекомуникационни системи, хардуер, софтуер и услуги;
  • Увеличава вашата конкурентноспособност чрез концентриране върху производителността, показатели за оценка на база на разходите, общо намаляване на разходите, постоянно подобряване на услугата и разширяване на отношенията с клиенти/доставчици; и
  • Подкрепя вашата телекомуникационна стратегия, подсилвайки основните ценности на вашата фирма и демонстрирайки вашата способност да постигнете най-високите стандарти за качество в индустрията на телекомуникационните продукти и услуги.

SGS е предпочитаният в света независим сертификационен орган и водещ доставчик на акредитирани по TL 9000 сертификати / телеком сертификати, както и на изпитване, продуктова сертификация и други оценки на съвместимост за телекомуникационната индустрия.

Нашите телекомуникационни одитори притежават техническите и нормативните познания, необходими за предоставяне на най-значимите и професионални одити спрямо TL 9000. Нашите одитори ви помагат да отговорите на целите на вашите системи за управление и контрол на качеството в телекомуникациите, където това е възможно.

Партнирайте си със SGS за сертификация по TL 9000 и дайте на вашата организация едно конкурентно предимство.

Свързани услуги

Други услуги

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България