Какво търсите?

Семплиране на почва и утаечни слоеве

Обадете ни се още днес за решение за чиста почва, за да поддържате стойността на този ценен актив, което да отговаря на нуждите на Вашия бизнес.

Разпоредбите за околна среда може да изискват от Вас да установите наличието и количествата на замърсителите във Вашата почва. Качеството на Вашата почва е важно, тъй като замърсителите биха могли да излагат на риск здравето на Вашия персонал и на съседите. Разходите за възстановяване също могат да се отразят сериозно на стойността на Вашата дейност с недвижими имоти и да повишат цената на проекти, свързани с изкопни работи и строителство. Може да се наложи да се направи оценка на утайките в близките реки и канали, за да се гарантира, че работите с минимално въздействие върху околната среда.

Нашите услуги по околна среда са акредитирани експерти по изследване и възстановяване на почвата. Ние предлагаме широка гама от сондажни услуги и методи, специално пригодени за изследване на почва и утайки върху промишлени и замърсени терени. Нашите услуги по вземане на проби от почва и утайки вземат проби на място при изготвянето на подробен анализ от нашите лаборатории. Нашите екипи използват най-модерното оборудване за извършване на пълна гама от изследвания на място, в това число:

  • Изследване на почва, вземане на проби и анализ
  • Вземане на проби и анализ на отпадъци
  • Екологична оценка на обекта 
  • Оценка на риска (човешко здраве, риск от разпространение и токсикологичен риск)
  • Комплексна юридическа експертиза (фаза I и фаза II)
  • Одити по околна среда и оценка на въздействието

Резултатите от нашите изследвания се използват от нашите експерти за разработване на планове за възстановяване и почистване на замърсен обект или за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на замърсителите в околната среда.

Нашите услуги се сертифицират съгласно националните и международни стандарти. Благодарение на многогодишния си опит и международна мрежа от контакти, ние можем също да Ви държим в течение на най-новите законодателни промени и разпоредби за здраве и безопасност.

Обадете са на нашия екип по вземане на проби от почва и утайки още днес.

Оценката за околната среда от акредитираните експерти на SGS по вземане на проби от почва и утайки ще Ви помогне да подобрите своето управление на околната среда.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги