Какво търсите?

Одити по SMETA

Организацията за обмен на данни за етиката на доставчиците (SEDEX) е уеб-базирана система, предназначена да помага на фирмите да управляват данните за трудовите практики в тяхната верига на доставки. Членовете получават предимството да публикуват своите одиторски доклади SMETA директно в системата на SEDEX, където те са достъпни за разглеждане за всички потребители.

Членовете на SEDEX са договорили ръководство за най-добри практики - обща методология за подобряване на стандартите за одит и за насърчаване на взаимното приемане на одиторски доклади. В допълнение към принципите в основния кодекс на ETI, SMETA също така преглежда производителността и свързаните с нея право на труд на работниците-мигранти, системи за управление и реализация, подизпълнителска дейност и надомна работа, както и екологични въпроси.

Преди вашия одит ние заявяваме достъп до въпросника за самооценка, който вече е попълнен от обектите, които ще се подлагат на одит. Продължителността на одита на място обикновено варира от един до четири дни в зависимост от броя служители. В края на одита предприятието получава план за корективни действия и се изготвя цялостен отчет, който се качва в базата данни на SEDEX. След завършването на процеса на одит ние можем да работим с вас, за да верифицираме изпълнението на плановете за корективни действия.

SGS има дългогодишен и утвърден опит в извършването на одити на устойчивостта според изискванията на различните кодекси и стандарти. Ние сме основател и член на Асоциацията на одиторите на SEDEX, която работи съвместно със SEDEX за постигане на сближаване на методологията и отчетността при одитите.

Открийте как одитите по SMETA от SGS могат да помогнат на вас и на вашите доставчици да поддържате съответствие с изискванията за етична търговия.

Намалете двойните усилия при провеждането на одити на етичната търговия с помощта на одита на етична търговия на членовете на SEDEX (SMETA) от SGS.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services