Какво търсите?

Оценки на обекта

За да гарантирате успеха на проект за ветрена енергия, вие трябва да вземете правилните решения от самото начало. Нашата оценка на обект с ветрена турбина ви предлага прецизно оценяване на конкретните проблеми на обекта, за да ви помогнем да оптимизирате вашия обект и да гарантирате техническата и икономическа приложимост на проекта за добиване на енергия от вятъра.

Защо да изберете оценка на обект с ветрена турбина от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • да намалите риска до минимум и да гарантирате успеха на проекта за добиване на енергия от вятъра чрез оценяване на неговата техническа и финансова приложимост 
 • да получите точни и надеждни оценки, и изчисления на конкретните проблеми на обекта 
 • да разработите вашите проекти по един надежден и финансово обезпечен начин

Надеждна оценка на вятърен парк от водещ доставчик на услуги

Като водещ в света доставчик на услуги за оценки на обекти с ветрени турбини, ние ви предлагаме несравними експертни знания по проекти за добиване на енергия от вятъра, най-новите ресурси и глобален обхват. Ние имаме голям опит във всяка една фаза на проекта – от разработване на идея, проектиране, производство, монтаж, както и пускането в експлоатация чак до непрекъснатия контрол по време на експлоатация. В резултат на това, ние сме идеалните партньори по време на цялата експлоатация на вашия проект за добив на енергия от вятъра.

Нашите услуги за оценка на обекти с ветрени турбини могат да включват:

 • Проверка на предварителните данни: осигуряване на точни проектни данни за използване в техническите и финансови модели
 • Техническа проверка: оценяване на фактори, като модели на турбини, последствия от ветрени паркове и теренни условия, което ще ви позволи да откриете всякакви технически проблеми
 • Икономическа оценка: подробни финансови изчисления и оценки за осигуряване на общ поглед върху цялостната ефективност и производство на енергия от вашия ветрен парк
 • Оптимизация: оптимизиране на всички технически и финансови аспекти и създаване на пълен набор от доклади, които да ви помогнат да вземете информирани решения за приложимостта на вашия проект за производство на енергия от вятъра
 • Измервания: осигуряват се метеорологични измервания на място
 • Оценки: оценяване на климатичните условия, екологичните фактори, състоянието на почвата, брутното производство, предположения за натоварване, загуби поради въздушни течения, наличност, загуба на електрическа енергия при нетно производство, добив на енергия и неопределеност, както и проверка на дизайна
 • Изчисления: изчисляване на фактори като натоварване, преценяване на срока за експлоатация, предвиждане на производството

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашите услуги за оценка на обекта могат да ви помогнат да оптимизирате вашия обект и да осигурите техническата и икономическа приложимост на вашия проект за производство на енергия от вятъра.

Оценка на вятърен парк от SGS - оценява, удостоверява и оптимизира вашия обект, за да гарантира техническата и икономическа приложимост на вашия проект за ветрена енергия.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги