Какво търсите?

Саудитска Арабия - SASO сертификат за съответствие

Кралство Саудитска Арабия изисква всички пратки с продукти, които са обхванати от техническите изисквания на саудитската организация по стандартизация, метрология и качество SASO и които са предназначени за износ за страната, да имат издаден продуктов сертификат, а също така всяка пратка трябва да бъде придружавана от предекспедиционен сертификат. Тези сертификати свидетелстват за съответствие с приложимите стандарти и технически изисквания.

С развитието на Саудитската програма за безопасност на продуктите (SALEEM) SASO внедри SABER, електронна платформа за оценка на съответствието. SASO насърчава търговските фирми да използват тази платформа за искане и получаване на продуктови и предекспедиционни сертификати за стоките, които попадат в обхвата на техническите изисквания на SASO, както и за искане и получаване на доброволна декларация и предекспедиционен сертификат за стоки, които не са обхванати от техническите изисквания на SASO.

В SGS, ние предлагаме различни услуги в помощ на клиентите в процеса на изпълнение на саудитските технически изисквания и стандарти. В зависимост от естеството на продукта, SGS може да ви помогне, като:

  • Действа като орган, акредитиран от SASO, който издава продуктови сертификати и обработва предекспедиционни сертификати за всички продукти, обхванати от дадено техническо изискване в цял свят
  • Въвежда в системата SABER всички продукти, които вносителят иска да внесе на местния саудитски пазар; задължително е тези продукти да бъдат регистрирани в SABER преди даден продуктов сертификат да бъде издаден
  • Публикува доклади от технически оценки за продукти, които не попадат в обхвата на никое техническо изискване, за да подкрепи претенции за съответствие със съответните саудитски стандарти.

SGS е сертифициращ орган, акредитиран от SASO, който съдейства на SASO и Министерството на търговията и инвестициите по въпросите, свързани с оценки за съответствие на продукти, в продължение на повече от 12 години.

Нашият богат опит в управлението на програми за оценка на съответствието по целия свят ни позволява да предлагаме ефективни и цялостни, индивидуално изготвени решения на износителите, и да гарантираме, че техните пратки отговарят на действащите изисквания.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services