Какво търсите?

Услуги по безопасност

Независимо в кой отрасъл работите, безопасността е от първостепенно значение. Ние можем да Ви съдействаме ако трябва да предотвратите пожари, експлозии или аварийни изхвърляния от химически преработвателни предприятия, или да работите с опасни вещества в рафинерии и производствени инсталации за нефт и газ. Нашите услуги по безопасността интегрират всички аспекти на промишлената безопасност, за да Ви помогнат да намалите Вашите рискове, да подобрите безопасността и да спазите разпоредбите.

Защо да изберете услугите по безопасност от SGS?

Ние можем да Ви помогнем:

 • Да предотвратите пожари, експлозии и аварийни изхвърляния на химически вещества
 • Да подобрите процедурите за безопасност, за да предпазите Вашите служители и предприятия
 • Да изпълните разпоредбите за безопасност на производствените процеси
 • Да идентифицирате и оцените рисковете от експлозии във Вашите промишлени предприятия
 • Да управлявате запалими течности, газове и потенциално опасен прах
 • Да предпазите Вашите служители от риска от експлозии в зони с взривоопасна атмосфера като спазите ATEX 95 директивата за оборудване 94/9/EC и ATEX 137 директивата за работното място 99/92/EC
 • Да спазите Вашите регулаторни задължения като например директивата Севезо.

Надеждни услуги по безопасност от водещ доставчик

Като един от водещите в света доставчици на услуги по безопасност ние Ви предлагаме опита, експертните умения и глобалния обхват, от които се нуждаете. Нашата глобална мрежа от офиси и лаборатории, наред с нашия специален екип, ни дават възможност да Ви отговорим когато и където по света Ви е необходимо.

Нашите услуги по безопасност включват:

 • Процедури за промишлена безопасност
 • Количествен анализ на риска 
 • Качествен анализ на риска

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги по безопасност.

Услуги по безопасност от SGS – контролирайте риска, подобрявайте безопасността и гарантирайте спазване на законовите изисквания.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги