Какво търсите?

Верификация от RJC

Сертифицирането от RJC се отнася за всички търговски членове на RJC, които участват във веригата на доставките на диамантените и златните бижута. Като акредитиран от RJC независим одитор, ние можем да извършим вашия отговорен одит на бижута, за да верифицираме спазването на стандартите. След успешното му завършване ние ще изпратим на RJC сертификат с препоръки.

Одитът в съответствие с изискванията на RJC ще верифицира спазването на следните кодекси на добрите практики от страна на вашата фирма:

  • Бизнес етика
  • Човешки права и социални резултати
  • Екологични резултати
  • Системи за управление

След завършването ще имате възможност да реализирате планове за корективни действия по проблеми, които може да възникнат в хода на програмата за одит.

Ние притежаваме над 100-годишен опит в сферата на одита и верификацията, както и ненадминати познания, а от почти цяло десетилетие разглеждаме най-различни проблеми с устойчивостта в сферата на диамантите и бижутата. Нашите одитори познават правната рамка, която ръководи тези отрасли, разбират общите проблеми и промишлените практики и наблюдават успешното реализиране на решения, които дават възможност за спазване на правните и нормативните изисквания.

Нашите одитори могат също така да използват своя по-богат опит в сферата на социалните и екологичните въпроси, както и такива, свързани с бизнес етиката, в различни други отрасли, за да гарантират, че постоянно се прилагат решения и се обменят най-добри практики.

Повишете доверието на клиентите и заинтересованите страни към вашите продукти с одита за сертифициране по RJC от SGS.

Демонстрирайте ангажимента на вашата фирма към етичните, правозащитните, социалните и екологичните практики по прозрачен и разбираем начин в цялата бижутерийна промишленост - от добива до търговията на дребно - с одити в съответствие с изискванията на Отговорния съвет по бижутата, провеждани от SGS.
Демонстрирайте ангажимента на вашата фирма към етичните, правозащитните, социалните и екологичните практики по прозрачен и разбираем начин в цялата бижутерийна промишленост - от добива до търговията на дребно - с одити в съответствие с изискванията на Отговорния съвет по бижутата, провеждани от SGS.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services