Какво търсите?

Въвеждащ курс за обучение по управление на риска и мислене, основано на риска

Научете за целта и изискванията на управлението на риска и мисленето, основано на риска, които могат да се прилагат към всякаква система за управление.

Този въвеждащ курс за обучение покрива основите за ефективно управление на риска във всяка организация, в това число принципи, ISO 31000:2018, лидерски отговорности, планиране и интегриране, непрекъснато оценяване и подобрение, както и комуникация.

Какво ще научите?

След завършване на този курс вие ще можете:

  • Да прилагате управлението на риска и мисленето, основано на риска, в полза на вашата организация
  • Да прилагате рамката за управление на риска – самата рамка и процесите, необходими за прилагане на мислене, основано на риска, към системите за управление на вашата организация
  • Да извършвате оценка на риска и всички елементи, свързани с нея
  • Да наблюдавате напредъка и непрекъснато да подобрявате управлението на риска в дейностите на вашата организация
  • Да използвате принципите за управление на риска и процесите за системите за управление (ISO 31000:2018)

Целева аудитория

Този курс е подходящ за супервайзори, преки ръководители и всички, участващи в управлението на риска на работното място. Не се изискват предишни познания.

Информация за курса

Времетраене на курса: 45 минути
Методология на провеждане: електронно обучение (eLearning)
Акредитация: SGS

Сертифициране

Участниците трябва да завършат целия курс и да получат оценка „Зачита се“ с резултат 80% или повече на финалния изпит. След успешно завършване на курса участниците ще могат да изтеглят своето „Удостоверение за завършване“.

Защо да изберете управление на риска и мислене, основано на риска, от SGS?

В качеството ни на световен лидер в професионалното обучение, ние предлагаме иновативни решения за обучение и развитие, обхващащи различни области и отрасли. Нашите курсове за обучение са разработени от експерти в определена област, за да помагат на организации и отделни служители да усъвършенстват личните си познания и квалификация, които са основни фактори на устойчивото развитие на бизнеса и конкурентното предимство.

Свържете се с нас още днес, за да разберете как обучението ни може да подпомогне вас и вашия бизнес.

Свързани услуги

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България