Какво търсите?

Сертификация по Регламент ЕС/333/2011 – Край на отпадъка за метален скрап

Регламент (EC) No 333/2011 установява критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадък и могат да бъдат търгувани, транспортирани и изнасяни като продукт. Ние ще ви помогнем да постигнете съответствие с тези критерии.

За Регламент EС/333/2011

Сертификацията, съгласно Регламент EС/333/2011 Край на отпадъка за метален скрап означава, че Вие можете да:

 • Продавате скрапа като продукт
  • Цената за продажбата на скрап като продукт е по-изгодна, отколкото цената на отпадъка;
  • Можете да продадете скрап на всяко юридическо лице, без да се налага то да бъде регистрирано като лице, опериращо с отпадъци, което води до многократно разширяване на потенциалните партньори, на които да продавате скрапа.
 • Транспортирате скрапа като продукт
  • Цената за транспортирането на скрапа като продукт е значително по-ниска от цената за транспортиране на отпадък;
  • Не е необходимо издаване на специализирани документи за превоз на отпадъци и наемане на фирма, регистрирана за транспорт на отпадъци.
 • Изнасяте скрапа като продукт
  • Не е необходимо да отговаряте на изискванията за транспорт на отпадъци, което означава издаване на отделни документи за преминаване на всяка отделна граница и преиздаването им при промяна на маршрута.

Регламентът постановява, че производителите трябва да внедрят система за управление на качеството, базирана на ISO 9001, за да се осигури съответствие с критериите на ЕС/333/2011 кога скрапът от чугун и стомана и алуминиевият скрап престават да бъдат отпадък. С внедряването и сертифицирането на такава система за управление на качеството производителите доказват, че произвежданият скрап престава да бъде отпадък.

Защо да изберем сертификация по Регламент EС/333/2011 от SGS ?

Ние сме акредитирани от ИА „Българска служба по акредитация“ да извършваме сертификация по този Регламент. Нашите квалифицирани и опитни одитори ще ви помогнат за изпълните изискванията на Регламента чрез:

 • Извършване на диагностичен одит;
 • Провеждане на обучения по отношение на добрите практики и приложимите нормативни документи;
 • Независима оценка на внедрената Система за управление на качеството и издаване на акредитиран сертификат.

Свържете се с нас, за да научите повече за сертификацията по Регламент EC/333/2011.

Регламент EС/333/2011 Край на отпадъка за метален скрап - сертификация от SGS – отговорете на изискванията за търговия, транспорт и износ на металния скрап като продукт.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги