Какво търсите?

Регистрационно досие

В лицето на SGS, като ваш партньор по REACH, вие ще разполагате с експерти, които ще ви подкрепят на всеки етап както в лабораторното тестване, така и в подготовката на вашето регистрационно досие по REACH.

SGS може да представи всички досиета пред Европейската агенция по химикалите (ECHA) от ваше име. Нашите експерти ще се справят с техническите, научните и административните аспекти на системата REACH на отраслово ниво.

SGS може да ви помогне със следното:

  • Събиране на наличните данни и анализ на пропуските в данните, много подходящ за провеждане на дискусии на Форума за обмен на информация за веществата (SIEF)
  • Оценка на характеристиките на веществата (например физико - химично, токсикологично, еко-токсикологично тестване)
  • Комуникация с вашата верига на доставка, за да създадете сценарии за експозиция (ES) и мерки за управление на риска (RMM)
  • Изработване на регистрационното досие

Научете как предлаганите от SGS услуги по REACH могат да ви помогнат за регистрация в REACH и SIEF.

Предлаганите от SGS услуги за съставяне на регистрационно досие по REACH ще ви помогне успешно да се справите с предизвикателствата и сложния процес на регистрация по REACH.
Предлаганите от SGS услуги за съставяне на регистрационно досие по REACH ще ви помогне успешно да се справите с предизвикателствата и сложния процес на регистрация по REACH.
Предлаганите от SGS услуги за съставяне на регистрационно досие по REACH ще ви помогне успешно да се справите с предизвикателствата и сложния процес на регистрация по REACH.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services