Какво търсите?

REACH обучение

За да приложите изискванията по Регламент REACH, първо трябва да разберете съответните роли и отговорности.

За да ви помогне в тези първи стъпки, SGS състави серия от програми за обучение за запознаване с REACH.

Всички производители, вносители, дистрибутори и потребители надолу по веригата на химични вещества трябва да бъдат напълно осведомени за влиянието, което оказва REACH върху тяхната фирма и доставчици. Благодарение на опита и знанията по REACH, както и на мрежата от местни експерти, нашето обучение ще ви помогне да разберете регулаторната рамка и да разработите стратегия за нейното прилагане.

Ние можем също така да организираме курсове за обучение на място по REACH, които могат да бъдат специално създадени за вашите специфични потребности - от общ преглед до определен основен отрасъл или специфични въпроси, свързани с веригата на доставка. Също така можем да организираме програми за семинари по REACH за мрежата на вашия доставчик.

Нашите решения за обучение помагат на вашата фирма да разбере преките и косвени изисквания на Регламент REACH и ви дава възможност да приложите вашата стратегия, за да спазите законовите изисквания. Участващите в обучението ще научат също така за техническите и бизнес възможности от регламента.

Използвайте услугите на SGS, за да получите вашите курсове за обучение по REACH и се уверете, че членовете на вашия екип разбират своята роля и отговорности, определени в регламентите.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services