Какво търсите?

Управление на проектния риск

Успехът на вашия проект зависи от цялостното планиране, което включва непредвидени разходи за вашия проектен бюджет и план-програма. Неочаквани изненади не трябва да водят до грижи с бюджета или да пречат на вашите бизнес иновации.

Нашият подход към управлението на проектния риск предоставя ясен и количествен преглед на рисковете, свързвани с разхода, работата и планирането на вашия проект. Това ви дава възможност да работите в ефективни времеви рамки с по-реалистични бюджети. В резултат, вашите партньори в бизнеса и финансирането ще трябва да увеличат доверието във вашия подход в управлението и способност да вземате проектни решения с повече увереност.

Ползите от подхода в управлението на проектния риск на SGS

Нашият компетентен център в управлението на риска ви предоставя иновативни решения, създадени значително да подобрят вашата устойчивост на печалбата. Нашият подход осигурява ефективно управление на риска, като така ви помага:

  • да определите по всяко време вашите изисквания за непредвидени разходи и бюджет
  • прецизно да преценявате изискванията за теглене на пари
  • да намалите до минимум производствените разходи
  • да предизвикате намалени разходи за застраховка

Вашата глобална мрежа за експертни знания за управление на проектните рискове

Като световна водеща компания за инспекция, верификация, изпитване и сертификация, нашата световна мрежа от акредитирани експерти ви предлага несравним опит в управлението на проектните рискове. Нашият опит в осигуряването на всеобхватни изпитвания, анализи и управление на проектните рискове надхвърля 50 години и носи значителни ползи за директното подобрение на рентабилността на вашата компания.

Нашият компетентен център за риска гарантира, че нашата услуга отговаря на, но и превишава нивата на съответствие на следните стандарти:

  • BS 31100
  • ISO 31000
  • ISO 14001
  • AS/NZS 31000
  • Ръководство за анализ на риска и управление на проекти (RAMP)

Нашите услуги за управление на проектните рискове обхващат вашите нужди от дизайна на проектна до завършването му. Можем да ви помогнем да приоритизирате рисковете и да разработите планове за управление на риска, така че вашият екип за управление на проекта може да предприеме съответните действия за справяне с присъщите дейности на вашия проект.

Чрез намаляване на променливостта на вашия проект, вие можете да сте по-уверени, че той ще бъде завършен навреме, според бюджета и според точните спецификации Обадете се на нашия опитен в управлението на рисковете екип още сега да повече подробности.

Управление на проектния риск от SGS – всеобхватен и планиран подход към управлението на вашите проектни рискове.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги