Какво търсите?

Тестване на показатели

Ние в SGS можем да проведем тестове за показатели спрямо стандартите приложими на Вашия пазар. Освен това, ние можем да пригодим нашите услуги по тестване на показатели, за да отговорим на конкретните изисквания на производителя или търговеца. Ние притежаваме експертиза да провеждаме тестове за всички потребителски стоки от малки електрически артикули (електрически инструменти, сешоари, кафе машини и др.) до козметични продукти и перилни препарати. Безопасността на потребителите - Вашите клиенти - е от огромно значение.

Тестването на показатели дава възможност да бъдат измерени, сравнени и оценени функционалността, използваемостта, издържливостта и електрическите характеристики на продуктите. Производителите могат да използват данните от тези тестове при разработването и подобрението на съществуващи и нови продукти. Където е възможно, резултатите от тестовете позволяват поставянето на Етикет за Енергиен Рейтинг. Този етикет позволява на потребителите да сравняват продуктите въз основата на еднакви обективни показатели.

С нашият солиден опит в тестване на потребителски продукти, ние разбираме къде са потенциалните слаби места на продуктите Ви и можем да Ви помогнем да направите подобрения. Нашите съвети ще Ви помогнат да подготвите стоките си за строгите пазарни тестове и сравнения с конкурентни продукти, които често се изготвят от потребителски асоциации.

Покажете качеството и безопасността на продуктите си с Марката за Тест на Показателите от SGS. Нашата независима оценка от трета страна, на Вашата ангажираност към високото качество ще подсили имиджа на бранда Ви и ще увеличи увереността на клиенти и потребители.

Използвайки нашите услуги по тестване на показателите, Вие получавате един консолидиран източник, който Ви помага да намалите риска, да подобрите качеството и ефективността и да гарантирате съответствието на Вашите продукти в разнообразни отрасли.

Наистина ли Вашите продукти са толкова добри колкото твърдите? Един план за тестване на показателите ще намали риска от изтегляне на продукти от пазара и ще намали разходите Ви.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services