Какво търсите?

OHSAS 18001 - обучение за водещи одитори - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Това обучение ви предоставя необходимите умения и знания за извършване на одит на системи за управление на здравето и безопасността в работата (OH&SMS).

Вие се научавате да оценявате дизайна, приложението и подобрението на OH&SMS на организацията, съгласно изискванията на OHSAS 18001:2007.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Разбирате и прилагате ваша собствена програма за управление на безопасността (SMS)
  • Демонстрирате организационната съвместимост с приложими изисквания на законодателството
  • Разбирате значението на политиката за безопасност и как тя трябва да се основава на значимите рискове, идентифицирани в организацията
  • Разбирате и демонстрирате постоянно подобряване на представянето по отношение на здравето и безопасността при работа
  • Прилагате задълбочени познания по процеса на одит и сертификация по OHSAS 18001:2007
  • Имате уменията и познанията, необходими за планиране и провеждане на одити на трети страни спрямо изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007 за системи за управление на безопасността и отчитане на резултатите
  • Разбирате значението на одитните доказателства, коригиращите мерки и следенето на представянето
  • Отговаряте на изискванията за обучение, за да се регистрирате като одитор на OH&SMS или водещ одитор в международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA)

Моля, имайте предвид: За този курс има възможност за 5-дневно прекъсване. Това Ви дава време, за да осмислите новия материал, преди да се подложите на окончателния изпит.

Този курс е сертифициран от IRCA (курс № A17048).

Свържете се с вашия експерт от SGS още днес, за да научите повече за обучението за водещи одитори по OHSAS 18001, предлагано от SGS.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги