Какво търсите?

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Добрите политики за безопасност и трудово здравеопазване са съществени за служителите, но те, също така, стават все по-важни и за вашите клиенти и останалите заинтересовани страни. Сертификацията на системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно OHSAS 18001 е ясен признак за ангажираността на вашата организация с въпросите за здравето и безопасността на служителите.

Много организации внедряват системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) като основополагаща част от своята стратегия за управление на риска, за да отговорят на промените в законодателството и за да защитят своята работна сила и останалите лица, работещи под тяхно управление.

Сертификацията по OHSAS 18001 позволява на организациите да управляват рисковете за здравето и безопасността при работа, както и да подобрят производителността.

OHSAS 18001:2007 засяга следните ключови области:

  • Идентификация на опасности, оценка на риска и определяне на контролите
  • Правни и други изисквания
  • Цели и програми за БТЗ
  • Ресурси, роли, отговорност, отчетност и органи за управление
  • Компетентност, обучение и информираност
  • Комуникация, участие и консултация
  • Оперативен контрол
  • Подготвеност и реакция при аварийни ситуации
  • Измерване на производителност, следене и подобряване

Съвместната работа със SGS за одит и сертификация на вашата система за управление на здравето и безопасността при работа ще стимулира изграждането на безопасна и здравословна работна среда.

Демонстрирайте вашия ангажимент към здравето и безопасността на вашите служители с одит и сертификация по OHSAS 18001 на вашата система за управление на здравето и безопасността при работа, извършени от SGS.

Направете безопасността и добруването на вашите служители първостепенен приоритет с приложението на OHSAS 18001:2007.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги