Какво търсите?

Монголия - Програма за оценка на съответствието

SGS ръководи Програма за оценка на съответствието на Монголия от името на Монголската агенция за стандартизация и метрология (MASM).

Монголия внася над 80% от потребителските си стоки и 60% от хранителните си продукти. За защита на потребителите и за да се гарантира спазване на определените от агенцията стандарти, внасяните стоки, предмет на програмата за оценка на съответствието, трябва да показват съответствие чрез изпитване и проверка. След успешното завършване на оценката ние ще издадем съвместен Сертификат за съответствие, издаден от SGS от името на агенцията.

Представянето на валиден Сертификат за съответствие е задължително изискване за съответните стоки, преди те да получат митническо освобождаване в страната.

Програмата за оценка на съответствието улеснява международната търговия, като гарантира че:

  • Стоките, внесени в страната, съответстват на монголските стандарти или на други стандарти, одобрени от Монголската агенция за стандартизация и метрология
  • Търговските измами и нелоялни практики са сведени до минимум, особено по отношение на фалшифицирани стоки
  • Общественото здраве и безопасност са защитени
  • Информацията е адекватна и позволява прецизна митническа класификация
  • Стоките отговарят на изискванията за внос в Монголия

Нашият продължителен опит в управлението на програми за оценка на съответствието по целия свят ни позволява да предлагаме ефективни и цялостни, индивидуално изготвени решения на износителите, и да гарантираме, че техните пратки отговарят на монголските или одобрените международни стандарти.

С нашите над 1000 лаборатории и офиси и присъствие в над 100 страни, ние можем да предоставим услуги по програми за оценка на съответствието във всяка част на земното кълбо.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services