Какво търсите?

Откриване на живак, анализ и видообразуване

SGS осигурява специализирани услуги за нефтогазовата промишленост, които способстват за откриване и прецизен анализ на живак.

Опасностите от наличие на живак в нефтогазовата промишленост

Живакът представлява сериозна опасност, когато образува амалгами с метали, особено с алуминий. Това може да доведе до състояние, известно като крехкост на течен метал (LME), което е причинявало няколко аварии с катастрофални последици в големи инсталации. Живакът може да повреди тръбни заварки, криогенни компоненти, алуминиеви топлообменници и катализатори за хидриране, както и да представлява риск за здравето и околната среда със самото си наличие. Повредата на тези компоненти може да доведе до спиране на работата на инсталация със съответните тежки икономически последствия или, в екстремни случаи, до неконтролируема загуба на херметичност и цялостна повреда на инсталация.

Аварийните ремонти са винаги скъпи и икономически неизгодни за собственика на инсталация. SGS предлага услуги по мониторинг за обекти с особен риск.

От търговска гледна точка, изделията с по-високи нива на живак се разглеждат като такива с влошено качество, имат по-ниска цена и дори са забранени за продажба на някои пазари.

Преимущества от откриването и мониторинга на количествата живак

Мониторингът и намаляването на количествата живак носи много ключови предимства. Рискът за оборудването се минимизира, като способства за подобряване на технологичното време и ограничаване на риска до управляеми нива. Ниските концентрации на живак подпомагат поддържането на целостта на активите и качеството на изделията, което води до по-ниски разходи за поддръжка. Откриването на живак носи преимущества за здравето и безопасността, като намалява професионалните рискове за здравето на вашия персонал и въздействието на вредните емисии върху околната среда.

Нашите услуги за откриване на живак:

консултиране

 • откриване на живак във въглеводородни проби
 • провеждане на изследвания за наличие на живак на място
 • идентифициране на области с потенциално живачно замърсяване
 • области със загуба на живак
 • следене на ефективността на уреди за отстраняване на живак (MRU)
 • оптимизация на работния процес
 • анализ на всякакви видове проби от околната среда
 • определяне на количеството живак в производствени води
 • RoHS анализ
 • удостоверяване и тестване от трета страна
 • разработка на програми за следене на количеството живак

лабораторен анализ

SGS предлага лабораторен анализ на различни видове проби, включително природен газ, ВНГ, ВПГ, нафта, кондензат и суров нефт.

Кабинетни и полеви изследвания

Изучаване на фоновите условия ще осигури информация за съществуващите нива на живак в критичните точки на вашия процес, като определи потенциалните области на предизвикана от живак корозия, свързани със здравословните условия на труд въпроси и възможното изпускане на живак в околната среда. След това можем да ви посъветваме какъв е най-подходящият начин за отстраняване на нередностите, като поддържаме гладкото функциониране на процеса и подпомагаме максимизирането на стойността на вашите продукти, осигурявайки същевременно непрекъсната техническа поддръжка за операторите.

Защо да изберете SGS?

Нашите специализирани екипи от аналитици в Европа и Далечния изток имат над 20 години опит в областта на измерване на количествата живак и анализа на живак. Чрез използването на модерна апаратура, нашият опит може да ви помогне при каквото и да е приложение, на или извън обекта.

Разберете как нашите експерти по откриване на живак могат да ви помогнат.

Анализът за наличие на живак може да осигури значителни преимущества за вашия бизнес чрез подобрено качество на продукта, намалени емисии на живак и ефективен контрол на корозията.
Анализът за наличие на живак може да осигури значителни преимущества за вашия бизнес чрез подобрено качество на продукта, намалени емисии на живак и ефективен контрол на корозията.
Анализът за наличие на живак може да осигури значителни преимущества за вашия бизнес чрез подобрено качество на продукта, намалени емисии на живак и ефективен контрол на корозията.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги