Какво търсите?

Управление на СПГО

Притежавайки богат опит и несравнима техническа поддръжка, SGS предлага широк спектър от услуги за управление на веригата на доставките и скрининг за СПГО при потребителските продукти чрез нашата глобална мрежа от лаборатории.

Откриване на правилната REACH управленческа стратегия за СПГО за Вашия бизнес

Независимо дали сте производител, вносител или търговец, от ключово значение е да имате разработена стратегия за съответствие на СПГО по REACH, която да Ви дава увереност.

Ние предлагаме новаторски стратегии и отлична техническа поддръжка, за да модифицираме и подобрим вашите вътрешни бизнес процеси и да разширим възможностите ви за управлението на риска. За целта, ние провеждаме практически преглед на съществуващите Ви операции и Ви помагаме да разработите цялостна стратегия за контрол на риска основаваща се на:

  • Пълно тестване на продукти или суровини
  • Скрининг тест за оценката на риска, свързана с продуктите 
  • оценка на риска
  • Вътрешен одит и одит на доставчиците
  • Събиране на данни 
  • Преглед на документацията
  • Одиторски услуги по REACH

Ако изберете SGS за свой партньор в управлението на СПГО, може да бъдете сигурни, че ще имате пълна поддръжка при внедряването на стратегията Ви от обучение на доставчиците и внедряване на процедури до тестване и одити.

Научете повече за СПГО и как SGS може да Ви помогне да предприемете практически действия за постигане на съответствие с регулациите REACH.

Контролът и унищожаването на нежелани вещества, идентифицирани като пораждащи много сериозно безпокойство (SVHC), съгласно рамката на REACH изисква ефективна стратегия за контрол на риска, която да бъде и ценово ефективна.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services