Какво търсите?

Обучение по информираност за Lean

Това обучение ви осигурява общ преглед на целта и изискванията на стратегията за бизнес управление Lean Six Sigmа и на това, как тяхното приложение може да Ви помогне да подобрите цялостното качество на бизнес операциите си.

Lean Six Sigma се основава на съвкупност от методи за управление на качеството, включително статистически методи, които създават уникална инфраструктура от хора в рамките на една организация.

При завършването на това обучение, участниците ще могат да разбират принципите и методологията на този подход към подобряване на управлението на бизнеса. Това обучение е подходящо за всеки, който иска да научи повече за усъвършенстването на бизнеса чрез Lean Six Sigma, като не са необходими предварителни познания преди започването на курса.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за обучението за информираност по Lean Six Sigma, предлагано от SGS.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги