Какво търсите?

Кувейт - Сертифициране по Схемата за осигуряване на съответствие на Кувейт (KUCAS)

Износителите и производителите на контролирани продукти за износ за Кувейт трябва да отговарят на изискванията на Схемата за осигуряване на съответствие на Кувейт (KUCAS), прилагана от Публичния орган за индустрията (PAI).

SGS отговаря на критериите за орган за сертифициране и проверка и работи в тясно сътрудничество с PAI. Ние сме одобрени да издаваме Доклади за техническа проверка (TIR) и Доклади за техническа оценка (TER) и можем да извършим оценка за съответствие на продукт на вашата стока.

Нашият продължителен опит в управлението на програми за оценка на съответствието по целия свят ни позволява да предлагаме ефективни и цялостни решения, изготвени за конкретния клиент, за да предоставим помощ на износителите и да гарантираме, че пратките отговарят на изискванията на KUCAS. Една или повече от следните услуги ще помогнат на износителите да отговорят на изискванията и да получават TIR и TER:

  • Физическа проверка преди експедиране
  • Вземане на проби, изпитване и анализ в акредитирани лаборатории
  • Проверка на процеса на производство на стоки
  • Документална проверка и оценка за съответствие с изискванията на приложимите технически предписания и стандарти, напр. KSS, GSO, IEC

SGS предлага на износителите комплексно обслужване на едно място и предоставя решения, съобразени с клиента, за проверка, изпитване и сертифициране. Научете повече как оценката за съответствие на продукта може да помогне на бизнеса ви.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services