Какво търсите?

Кения – Програма за предекспортна проверка на съответствието (PVoC)

Кенийското бюро за стандарти (KEBS) въведе Програма за предекспортна проверка на съответствието със стандарти (PVoC), за да гарантира качеството на продуктите, които също така трябва да отговарят на стандартите за здраве, безопасност и околна среда на Кения.

Стоките трябва да отговарят на изискванията на Бюрото, преди да бъдат експортирани за Кения, в противен случай ще бъде направен отказ да влезнат в страната.

След тръжна процедура и подробна оценка през януари 2015 г. Кенийското бюро за стандарти KEBS определи SGS да провежда Програмата за предекспортна проверка на съответствието (PVoC) от негово име в 18 региона, което потвърждава водещата роля на SGS в PVoC на Кения.

Основни характеристики

 • Стоките, внасяни в Кения, трябва да имат Сертификат за съответствие (CoC)
 • Сертификатът за съответствие (CoC) е задължителен документ за разрешение за внос за всяка пратка
 • Стоките, освободени от програмата, също така подлежат на проверка на местоназначението от KEBS
 • Износителят носи отговорност за всички правни или икономически последствия, причинени от доставката на стоки без Сертификат за съответствие (CoC)
 • Доставчикът/износителят носи отговорност за спазването на нормативните изисквания

Чрез Предекспортната проверка на съответствието (PVoC) на Кения се гарантира, че стоките отговарят на задължителните изисквания за безопасност, качество и сигурност, улеснява се международната търговия, избягва се забавянето на митницата и се намаляват потенциалните загуби от вноса на продукти, които не съответстват на нормите. Основните елементи на PVoC са:

 • Физическа проверка преди експедиране 
 • Вземане на проби, изпитване и анализ в акредитирани лаборатории 
 • Проверка на производствения процес
 • Документална проверка за спазване на нормативните изисквания
 • Оценка на съответствието със стандартите на Кения

Благодарение на дългогодишния си опит в управлението на програми за оценка на съответствието по целия свят, SGS предлага на износителите ефективни и цялостни решения, които да гарантират, че пратките отговарят на изискванията на Кения.

Защо да изберете SGS?

SGS има богат опит в предоставянето на услуги за оценка на съответствието, в това число в Африка и Близкия Изток. Разполагаме с уникална мрежа, местно управление на договорите и всеотдаен екип от професионалисти. В комбинация с изключителна софтуерна платформа това осигурява съгласуваност, бързина, ефективност и професионализъм.

Ние предлагаме:

 • Управление на ключови клиенти в една от страните и/или в нашата Служба за управление на договори в Найроби
 • Комплексно обслужване за всички сертификати в цял свят
 • Незабавен достъп до информацията за вашата поръчка
 • Подпомагане на свързването на всички страни, участващи в процеса
 • Улесняване на изпълнението на вашите поръчки
 • Индивидуално разработени решения за вашите ситуации

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services