Какво търсите?

Въвеждащ курс за обучение по интегрирани системи за управление по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001

Научете се как да прилагате набор от процедури с използване на процес на интегрирана система за управление (IMS) в съответствие с регулаторната рамка.

Този курс ще ви въведе и запознае с изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Ще разбирате по-добре различните системи за управление, включени в стандартите, и ще можете с увереност да ги внедрявате ефективно във вашата организация.

Какво ще научите?

След завършване на този курс вие ще можете:

  • Да включите общ набор от процедури, като използвате интегрирана система за управление
  • Да разбирате изискванията на системите за управление на качеството (QMS), системите за управление на околната среда (EMS) и системите за управление на здравето и безопасността при работа (OH&S), като използвате ISO рамка и цикъл за планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA).
  • Да използвате подходящия IMS метод за интегриране на стандартите във вашата организация

Целева аудитория

Всеки, който се нуждае от знания за интеграция на системите за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността.

Информация за курса

Времетраене на курса: 45 минути
Методология на провеждане: електронно обучение (eLearning)
Акредитация: SGS

Сертифициране

Участниците трябва да завършат целия курс и да получат оценка „Зачита се“ с резултат 70% или повече на финалния изпит. След успешно завършване на курса участниците ще могат да изтеглят своето „Удостоверение за завършване“.

Защо да изберете това въвеждащо обучение в интегрирани системи за управление от SGS?

В качеството ни на световен лидер в професионалното обучение, ние предлагаме иновативни решения за обучение и развитие, обхващащи различни области и отрасли. Нашите курсове за обучение са разработени от експерти в определена област, за да помагат на организации и отделни служители да усъвършенстват личните си познания и квалификация, които са основни фактори на устойчивото развитие на бизнеса и конкурентното предимство.

Свържете се с нас още днес, за да разберете как обучението ни може да подпомогне вас и вашия бизнес.

Свързани услуги

Други услуги

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България