Какво търсите?

Сертифициране по ISO 9001 – системи за управление на качеството

Приемането и разработването на СУК е стратегическо решение, което позволява на организациите непрекъснато да подобряват общите си резултати и да се съсредоточат върху предоставянето на продукти и услуги с постоянно качество на клиентите.

Какво представлява системата за управление на качеството по ISO 9001:2015?

Като подпомага целите и задачите на организацията, СУК по ISO 9001 документира процесите, процедурите и отговорностите за реализиране на политиките и целите за качество. Въз основа на седемте принципа за управление на качеството, стандартът ISO 9001:2015 определя начина, по който една организация работи, за да отговори на изискванията на своите клиенти и заинтересовани страни:

 • фокусиране върху клиентите;
 • лидерство;
 • Ангажираност на хората;
 • процедурен подход;
 • Подобряване;
 • Вземане на решения, основани на доказателства;
 • Управление на връзките.

Какви са предимствата на сертифицирането по ISO 9001:2015?

Сертифицирането по ISO 9001 помага на организациите да развиват и подобряват производителността, както и да демонстрират високо ниво на качество на услугата при подаване на оферти за договори. Сертификат се връчва след успешното приключване на одита по стандарта ISO 9001 и дава възможност на организациите:

 • да работят по-ефективно;
 • да спазват законови и регулаторни изисквания;
 • да получават достъп до нови пазари;
 • да идентифицират и противодействат на рисковете.

Защо да изберете SGS да проведе одит за сертифициране по ISO 9001?

Ние сме известни като световен лидер в сертифицирането и работим с клиенти в почти всеки сектор. Одит по ISO 9001:2015, извършен от SGS, ще помогне на вашата организация да развие и подобри своята ефективност.

Освен одитите по ISO 9001 предлагаме и широка гама допълнителни услуги:

 • курсове за обучение по ISO 9001;
 • оценка на пропуските по ISO 9001 – за оценяване на готовността за сертифициране;
 • сертифициране на интегрирани системи за управление – одити по предварително определени критерии за качество.

SGS може да се похвали с международно присъствие и успешно изпълнени мащабни, сложни международни проекти. Нашите служители говорят на съответния местен език, познават културата на местния пазар и оперират на глобално ниво по последователен, надежден и ефективен начин.

Изпреварете конкуренцията със сертифициране по ISO 9001:2015 с одит в съответствие с този международно признат стандарт за системи за управление на качеството (СУК) от SGS.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services